Volejte našemu koulaři
906 468 800

Státy a astrologie

 


Snažil jsem se zjistit, v jakých státech a proč by se nám líbilo, dařilo, kde nebudeme mít problémy, pokud si je nezpůsobíme svojí chybou a nerozvážností. Pořád jsem přemýšlel, proč se mi v Česku nelíbí, i když daří, proč nerozumím „ Česku“, ale naopak proč se cítím dobře třeba ve Španělku, v Indii, Kambodži, a jiných státech.

Neuměl jsem si vysvětlit, proč mě to nikdy netáhlo do USA, kde jsem měl nabídky na spolupráci, proč jsem nikdy nevzal lukrativní nabídku na spolupráci do Ruska a jiných států. Dokonce jsem nebyl schopen jet za dcerou do Londýna a nechápal, proč jsem měl odpor tam jet. Ale už to vím.

Abych mnoha lidem usnadnil hledání sama sebe, vhodného partnera, míst k žití, spolupráci, s hledáním místa na dovolenou, sestavil jsem tabulku států (týká se i firem, lidí, zvířat, atd.) podle Taoistické astrologie, o které jsem se léty zkušeností přesvědčil, že je přehledná, čitelná a je možné se podle ní řídit. Je samozřejmé, že vlivů na nás působí více, a to i geografických, které zde zohledněny nejsou, ale budu hledat i tyto souvislosti. Ale zatím mám první poznatky pro jednoduchou orientaci.

Podrobně jsme popsali některé zajímavé souvislosti v knize Záhady a taje (nakl. Brána 2015) s mojí partnerkou mgr.Lucií Kaiserovou. V knize OSUD (nakl. Brána 2014) jsou vložené vykládací karty a můžete si vyvěštit, zda je vaším osudem žít tam či onde (mimo jiné).

Je tedy jasné, že záleží na datu vzniku života, vztahu, založení firmy, založení města, státu, politické strany. Na našich stránkách je základní tabulka Taoistické astrologie, takže kdo neví, v jakém se narodil znamení, může se podívat. Na konci článku je tabulka kompatibility, kterou rovněž máme na našich stránkách.

Základní a nejdůležitější aspekt je vždy znamení. Když víte, v jakém znamení jste narozeni, snadno najdete státy (kamarády, milence, partnery, v jakém roce mít potomka, abyste si s ním rozuměli), kde se vám může líbit. Není zde kompletní seznam všech států, zejména neklidné Afriky, ale to si každý může najít sám, co zde chybí. Je jasné, že jsou zde i státy, kam bychom nikdy jet neměli, i když jsou z pohledu astrologie pro nás vhodné, jako je Afganistán, Sýrie, atd. To už je na každém, aby si zjistit situaci ve státě, který hodlá navštívit. V posuzování vhodnosti států (partnerů, firem) je třeba brát v úvahu „živel“, ve kterém jsme narozeni. Ten je dán posledním číslem roku narození. Ideální jsou státy (partneři) na prvních místech, v závorkách jsou znamení, se kterými je za určitých okolností kompatibilita možná. Z níže uvedeného příkladu hledání ideálního státu pro život se ukázalo, že když je „problém“ ve výběru partnera, je následně i problém v nalezení společného ideálního prostředí pro život.

Další důležitý aspekt je živel. Já jsem narozen v živlu „Zem“ (poslední číslo roku narození 8.), partnerka v živlu „Voda“ (poslední číslo roku narození 2.). Zem „dělá přehradu vodě“, proto partnerka cítí moje projevy jako útok na její osobu. Já už mnohdy cítím, že moje věty bere dvojsmyslně a proto jsem v napětí, jak zase bude reagovat na moje argumenty. U států by se takový nepříznivý aspekt projevoval při jednání na úřadech.

Proto např. v Indii dělají obě rodiny horoskopy na partnery a pokud není vše naprosto ideální, vztah nevznikne. Všichni víme, že „láska je duševní porucha“ (viz můj článek v knize Jak se dožít 140 let) a dříve či později (3 dny až 3 roky) pomine. Potom se teprve ukáže, zda partneři pro sebe jsou vhodní ve všech aspektech, či ne. Čím méně vhodných společných aspektů, tím hůře pro trvalost vztahu.

Poslední aspekt tvořící harmonii ve vztahu (jak s lidmi, tak se státy) je aspekt JIN-JANG (mužský a ženský princip). Samozřejmě se lépe k sobě hodí jin + jang, „zapadnou do sebe jako magnety“.

V našem případě musíme čelit jen nepřízni dvou nevhodných aspektů pro dobrý vztah -„živlů“ a „jin-jang“. V hledání vhodného společného místa pro společný život je z tohoto důvodu pro nás nutné dělat kompromis. Dá se najít stát, kde nebude problém v „živlu“, ale vždy bude problém v jin-jang. Ale naštěstí to je zrovna ten nejmenší problém ze všech. Pokud se k sobě nehodíme znamením (to naštěstí není náš případ), není možný dobrý vztah. Pokud se nehodíme „živlem“, cítíme projev partnera (pokud se jedná o stát, tak ze strany úřadů) jako útok na svojí osobu. Pokud není soulad v aspektu jin-jang, tak to v praxi vypadá tak, že dva partneři s lichým číslem na konci roku narození (ženský princip) se při problému „hádají jako ženy“. Pokud oba partneři mají sudé číslo na konci roku narození, tedy aspekt „jang“ (náš případ), jdou si problémy vyříkat do hospody u piva. Další problém je v tom, že nesnáším zimu. V česku je průměrná teplota 7 stupňů a ideální pro moje tělo je 19 stupňů jako minimum. Proto pro mne nepřichází sever, ani země ve středním pásmu. Objel jsem toho dost při hledání toho správného místa k žití a asi není náhodou, že vyšla jako ideální zem pro mne Indie, jako druhá zen je Kambodža.

Jak se po složitém vyhodnocení celého články ukázalo, moje intuice byla správná, že pro mne je Indie nejlepší zem a to bez nejmenších kompromisů. Je tam teplo, levně, vhodná kompatibilita co se týká jak znamení, tak živlu, tak symbolu JIN-JANG. Dokonce mi při věštění jednou v Hongkongu (vznik se datuje cca1500 let př.n.l.= znamení  Opice, dnes Čína) vyšlo, že Kerala (Indie) je nejlepší místo k žití pro většinu lidí na světě. Hodně se mi líbilo na Kypru, na Srí Lance, z EU se mi líbilo nejvíce ve Španělsku, ideální je Barcelona, ale tam v zimě také není moc teplo. Teplo v zimě je v Malaze, ale tam mne to netáhne. Do Španělska táhne mnoho lidí to, že Evropané pochází podle DNA z 1/3 ze tří rodin: Angličané, Baskové, Katalánci. Katalánci se podle mé věštby odtrhnou od Španělska, takže bude záležet kdy (mohlo by to být cca v roce 2019?=Zlatý Buvol), čímž vznikne nový stát.  Mojí partnerce se nejvíce líbí v Rakousku. Podle Taoistické astrologie číslo 9= přídavek „Zlatý“, což je štěstí, ochrana a požehnání z hůry“). To se týká jak lidí, tak států, politických stran, měst, atd. Nově by mohla být zajímavá Barma, vzniklá 4.1.1948- v roce Zlatého Zajíce. Zvláště když se pozitivně mění politická situace.

Během staletí se se pouto mezi člověkem a zvířetem stalo nezbytným předpokladem k přežití. Taoističtí kněží vypozorovali zvláštní rysy a chování zvířat, jež odpovídali určitým povahovým a tělesným vlastnostem člověka. Během staletí vyvinuli systém dvanácti zvířat a dvanáctiletého cyklu. Tento systém se stal základem  dvanácti zemských znamení. V roce 2637 př. n. letopočtem I. Čínský císař Chuang-ti uzákonil taoistický dvanáctiletý kalendář, který se používá dodnes. Jin-jang. Tradičně je jin pojímáno jako tmavé, ženské, receptivní, jang reprezentuje vše světlé, mužské, aktivní.

Pro vysvětlení něco málo z historie (Taoistická astrologie, od Susan Levittové a Jeana Tanga, Volvox Globator 1998). Podle starých taoistů je všechno v našem životě propojené. Toto propojení, nazývané tao, symbolizuje známý obrazec jin-jang. Tyto dva principy vplouvají nekonečně jeden do druhého, definujíce tak každý zrození svého vlastního protikladu. Bez existence tmy by pojem světla ztrácel na významu jinové a jangové cykly se donekonečna opakují. Například poledne, nejvíce jangový čas, směřuje postupně k nejjinovější části dne a tou je půlnoc. Letní slunovrat, nejdelší den v roce, je extrémní jang. Postupně ale spěje k nejdelšímu noci roku, tím je zimní slunovrat. Potravu a podnebí je rovněž možné rozdělovat podle principů jin a jang. Prostředí v polární oblasti je jin a domorodý kmen ono jinové prostředí kompenzuje jangovou stravou- syrovým masem. Lidé žijící v horkém prostředí tropů se udržují ve zdraví přijímáním potravy jinové- ovocem.

Každý z nás má v sobě kvality jin i jang. Když se od sebe odtrhnou, nastává smrt.

 

Uvedu příklady:

Já jsem narozen v roce Krysy, poslední číslo roku narození 8 = živel zem, jang. Bude se mi proto více líbit ve státech kompatibilních s tímto znameních, živlech, které nekolidují s mým živlem a s lichým číslem na konci roku vzniku.

Buvol, Drak, Pes, Kanec, ale ideální bude, když budou v živlu, který nekoliduje s živlem mého živlu=zem. Zem „dělá přehradu vodě“, tedy není dobré, když poslední číslo státu (kamaráda, milenky, partnerky, potomka) nebude č. 2. a 3.= voda, ale ani 4. a 5. = živel dřevo. Takže se výběr zužuje na státy (kamarády, partnerky, firmy, atd.) s číslem posledního roku vzniku:

0. a 1. (kov), 6. a 7.(oheň), 8. a 9.(zem). Ideální spojení je se státy (kamarády, partnerkami, atd.) „ženského principu=jin“, tedy s lichým číslem na konci roku vzniku, protože já jsem ve znamení mužského principu´jang. To každý ví, že k sobě přilnou magnety s opačnými póly, tedy „plus“ a „mínus“.

Takže výsledek je, že by pro mne bylo ideální žít (jet na dovolenou, pracovat) ve státech dle tabulky níže uvedené (které jsem vybral podle svých představ):

 

Znamení Buvola:

Španělsko, Švédsko, Čína, Kuvajt, Austrálie,


 

Ve znamení Draka:

Dánsko, Holansko, (= Curacao, Malé antily, Aruba, Bon Aire, Závětrné ostrovy), Dominikánská republika


 

Ve znamení Psa:

Thaisko, Filipíny


 

Ve znamení Kance:

Indie


 

Moje partnerka je narozena ve znamení psa, poslední číslo roku narození č. 2.= živel voda.

Pro partnerku jsou vhodné státy:

Tygrem, Zajícem, Koněm, Krysou, Psem, Kancem

Ideální jsou státy v živlu Kov, Voda, Dřevo, ideální je liché číslo. Protože je žena, může být i sudé číslo posledního roku vzniku.

Ve znamení Tygra (není žádný stát s lichým číslem vzniku):

Jamajka, Kuba, Řecko


 

Ve znamení Zajíce (není žádný stát se sudým číslem):

Švýcarsko, Kapverdy


 

Ve znamení Koně (není žádný stát s lichým číslem vzniku):

Francie (Tahiti), Belgie, Brazílie


 

Ve znamení Krysy:

Kypr, Madagaskar, Nový Zéland, Tchaj-wan, (Madeira)


 

Ve znamení Psa:

Egypt


 

Ve znamení Kance:

Indie, Bangladéš, Turecko, Spojené arabské emiráty


 

Nastává problém, pokud bychom se měli shodnout na státě, kde bychom mohli žít společně. Jet na dovolenou, když je tam člověk cca měsíc, není asi problém, ale žít trvale, to musí vyhovovat oběma. Z toho vyplývá to, že by se jeden musel omezit. A kdo by to měl být je patrně dáno tím, kdo koho bude živit?

Společné vhodné státy, kde ani jeden z nás nemusí dělat kompromis  jsou ve znamení PSA a KANCE.

Ve znamení PSA je jen Egypt a ten nepřipadá v úvahu na trvalé žití, snad jen na dovolenou.

Takže zůstává zem vzniklá ve znamení Prasete, což je jen INDIE.

 

Pokud by to byla Indie, umím si to představit, jediný stát, odkud se mi nechtělo domů. Ale to si neumí představit moje partnerka.

Proto je nutné vzít v úvahu horší variantu, kdy bych mohl žít s menšími kompromisy ve státech ve znamení Krysy, Zajíce, kdy by život ve státech vzniklých v těchto znameních mohly vyhovovat i mé partnerce.

To jsou státy:

Ve znamení Krysy (ale živel, který vyhovuje oběma): Kypr, Madagaskar

Ve znamení Zajíce: Švýcarsko (Ale tam bych nešel)

Z toho vyšly tyto státy: 1. Indie, 2. Kypr, 3. Madagaskar

Kypr známe a může být, neplatí se tam daně, domluvíme se anglicky. Madagaskar je možná super, neznáme a pojedeme prozkoumat. Nevýhoda je úřední jazyk- Francouzština.

Živly:

1.      a 0. = Kov,  2. a 3. = Voda, 4. a 5. = Dřevo, 6. a 7. = Oheň,  8. a 9. = Zem

Kov „seká“ do dřeva, proto lidé v živlu „dřevo“ budou cítit projevy lidí (úřadů ve státech státech) „v kovu“ jako útok na svojí osobu.

Voda „hasí“ oheň, proto lidé v živlu „oheň“, budou cítit projevy lidí (států) v živlu voda, jako útok.

Dřevo „hnije v zemi“, proto lidé v živlu „země“ budou cítit projevy lidí (států) v živlu dřevo jako útok na svojí osobu.

Oheň „taví kov“, proto lidé narození v živlu „kov“ budou cítit projevy lidí (úřadů ve státech státech) narozených (vzniklých) v roce oheň jako útok na svojí osobu.

Zem dělá „přehradu „vodě“, proto lidé v živlu „voda“ budou cítit projevy lidí (států)v živlu „zem“ jako útok na svojí osobu.

Další aspekt, který hraje roli ve vztazích jak států, tak lidí, je Jin= ženský princip (liché číslo) na konci roku narození) a Jang ´mužský princip (sudé číslo) na konci roku narození). Lépe se k sobě hodí mužský a ženský princip.  Přitahuje se „plus“ a „mínus“.