Volejte našemu koulaři
906 468 800

Pán a sluha

 


Podle knihy Čínský horoskop o partnerství (Žanna Akuratovová a Grigirij Kvaša, Eugenika 2002) se vztahů v přiložení tabulce týká tzv. VEKTOROVÝ KRUH, který zobrazuje především energetické vztahy v čínském horoskopu.

Výše uvedené páry mají charakter vztahu „pán a sluha“. Vektorový kruh podle této knihy je nejmocnější vztahovou strukturou čínské astrologie. Vektorový kruh překrývá zákony manželských typů. V případě vektorových neexistuje žádná vůle, žádná logika či intuice. Takové vztahy nejsou ovládány rozumem, vznikají a rozvíjejí se mimo vůli člověka, nezávisle na jeho přáních, tedy nevědomě.

     V Praxi jsem přišel na to, že se z „pána“ snadno může stát i „sluha“. Jde o to, kdo po kom více touží, kdo koho více potřebuje. Sluhou je potom ten, co toho druhého více potřebuje, či jej více chce.

     Vektorové vztahy jsou energetickou bouří, při které se nedá nastolit rovnováha. Život v takovém vztahu se podobá životu na sudu střelného prachu, kde se může každou chvíli stát něco zcela neočekávaného. Takové vztahy partnerské jsou většinou definovány jako „osudová láska“, vášeň. Jen kdo to okusil (bohužel i já) ví, že to není láska, je to něco nevyslovitelného, v podstatě je to jen o závislosti „páníčka“ na sluhovi a opačně.

Jedním z paradoxů vektorového vztahu je to, že nedokáží žít jeden bez druhého, bohužel nedokáží žít ani spolu. Pokud je pánem muž a sluhou žena, má takový vztah větší šanci na přežití, než když je to opačně. Lidé si vytvořili normu chování, která počítá s člověkem jako svobodnou bytostí, ale vektorový kruh člověka svobody zbavuje. Neustálé nervové vypětí v takovém vztahu vyvolává hádky, nevěru, žárlivost, snahu utéct pomocí alkoholu a drog. Ukázalo se v praxi, že sluha „vypuštěný z vektorového svazku“ začne být okamžitě úspěšný a to i v oblastech, ve kterých to ani nikdo nepředpokládal.

Autoři knihy tvrdí, že život ve vektorovém vztahu se dá zmírnit velkým věkovým rozdílem mezi partnery, častějším odloučením, vykoupením se pánovi velkými příjmy. Problém je v tom, že pán má vždy pravdu, proto nemá cenu nic dokazovat. Osud nejde zlomit a nelze vybojovat prvenství. Lepší je znehybnět. V takových vztazích se často vyskytuje rozvod s opětovným návratem. Tolik autoři.

Protože jsem se v takovém vztahu ocitnul bohužel i já, hledal jsem možnosti, jak se zbavit nepříjemného pouta- pán-sluha. Řešení jsem našel, i když pro můj vztah pozdě – 3 měsíce po jeho skončení. Ale ani to není náhoda a autoři v knize píší, že po rozpadu takového vztahu najednou „sluhové“ ožijí a dosahují obrovských úspěchů a prožívají znovuzrození. Protože jsem tento aspekt- pán-sluha nikdy nebral v úvahu, začal jsem se více zajímat o tento problém až když nastal u mne. U jedné klientky jsem našel toto spojení s její matkou, kdy matka byla pán, dcera sluha. I v tomto případě se projevoval nepříjemný aspekt dosti výrazně a to tak, že matka dceru zneužívala finančně a dělala z ní opravdu doslova svého sluhu. Brala si půjčky a úvěry, na které nutila dceru dělat ručitele. Ani se nenamáhala půjčky platit, dceři se nesnaží dodnes peníze splatit. Vypozoroval jsem, že se toto spojení PÁN-SLUHA  nepříjemně projevuje bez ohledu na svatbu  i mezi kamarády a přáteli, rodinnými příslušníky, ale i v pracovních vztazích.

Přišel jsem na řešení, kterým se toho zrůdné spojení zruší- AMULET- skleněný kříž, delší rameno 30×3 cm, kratší 12x 3 cm, stačí slepit vteřinovým lepidlem, doprostřed kříže (na tloušťce Skla nezáleží) doporučuji vlepit skleněné červené srdíčko, do všech čtyřech rohů modré sklo nebo kámen. Nemusí být kříž v bytě vidět, může být položen na skříni, ale nesmí být přikrytý.

Další rituál, který omezí výše popsané spojení je svatba v kostele. Nevím jak je to možné, ale věřím tomu, že to tak je a budu to doporučovat jako vyřešení výše popsaného problému. Po svatbě v kostele „pánovitost“ pána mizí, takže by tento aspekt neměl překážet v životě a ve vztahu. Pokud by první svatba byla rovnou v kostele, nepříjemný a zrůdný aspekt- pán-sluha by se zrušil hned, ale nevadí svatba v kostele (upřímně míněná) později, třeba po zjištění, že jste v takovém vztahu po přečtení mé knihy. Pán přestane být „pánem“ hned po odchodu z kostela. Ze zvědavosti jsem „postavil“ Rodinnou konstelaci na vztah pán- sluha a vyšla zajímavá informace, že po svatbě v kostele se zruší takto sezdanému páru všechna ostatní spojení s pány i sluhy. Proč zrovna v kostele. Nemusí to být kostel, ale stánek instituce, která má dostatek členů. Přemýšlel jsem mnohokrát, jak je možné, že mi za doby komunistů prošlo více, než bylo v té době obvyklé. Nebyl jsem chráněncem nikoho, ani „dobře zapsán“. Ale až když jsem začal docházet na konzultace k jednomu faráři mi došlo, že velký podíl na mém „štěstí“ má to, že jsem pokřtěn. Byl jsem pokřtěn po narození a patrně jsem se tím dostal do „ochrany“ energetického pole této skupiny lidí- křesťanů. Je jedno,co dělali a dělají její představitelé a jak se chovali a chovají a k jakému účelu křesťanství vzniklo. Důležité je, že AKTEM KŘTU (kde jsem přesvědčen že záleží zejména na hodině tohoto aktu) jsem se stal členem velké rodiny, která aniž si to uvědomuje chrání své členy. Proto by mohla stejná nebo podobná skupina chránit své „ovečky“ po aktu svatby v kostele, co se týká zejména vztahů.

Z rodinných konstelací jsem vypozoroval další zajímavou skutečnost. Jsou určité situace v životě, které mohou partnery spojit proti jejich vůli, někdy až do smrti. Dám několik příkladů. V mé praxi bylo několik mužů, kteří své kamarádce, milence, partnerce svojí duchapřítomností, dobrou intuicí či náhodou zachránili život. Jejich vztah se stal nerozpojitelným. Není to tak jednoduché a musí se sejít tři aspekty, které tuto konstelaci podpoří, aby tomu tak bylo. Dalším aspektem nerozpojitelnosti vztahu je dítě, ale i potrat. Neznamená to, že se takoví lidé nemohou rozejít, ale v duchu zůstanou díky počatému dítěti spojeni na duchovní úrovni až do smrti. Dalším zajímavým aspektem může být akt svatby ve správný čas na správném místě. Jsem přesvědčen, že akt svatby třetině lidí vztah vylepší, třetině lidí urychlí rozpad vztahu a třetině lidí ani nepomůže, ani neuškodí.

Při Rodinných konstelacích jsem si ověřil svojí teorii, že vztahy do určité fáze ovlivnit můžeme, od určitého momentu ne. Aby se začali bavit dva lidé na ulici, musí se u nich sejít jeden společný aspekt. Aby se sešli lidé ve škole jako žáci, musí být společné dva aspekty. Spolupracovníci už musí mít tři společné aspekty, aby se lidé stali kamarády, musí se sejít čtyři společné aspekty. Až do této fáze mohou všichni zúčastnění vše ovlivňovat. Aby se dva lidé stali milenci, musí se přidat další- pátý společný aspekt, jehož vznik může ovlivnit pouze žena. Zajímavé bylo při přechodu kamarádského vztahu do mileneckého to, že ti, co představovali společné aspekty nutné pro navázání vztahu,  jeden odešel a dva přišli. Tím se stal z kamarádského vztahu milenecký a bylo přítomno pět aspektů, nutných pro vznik mileneckého vztahu. Odchodem jednoho aspektu tvořícího kamarádský vztah se vysvětlilo, proč se z bývalých milenců již nemohou stát kamarádi. Chybí jeden „kamarádský“ aspekt.

Pro názornost popíši, jak jsem konstelace prováděl. Postavil jsem jednoho muže a jednu ženu jako zájemce o vztah a do řady jsem postavil 12 lidí, kteří představovali 12 aspektů (při věštění mi vyšlo, že existuje dvanáct aspektů ovlivňující vztahy, když jsem postavil v konstelaci 20 lidí, kteří představovali aspekty nutné ke vzniku vztahů, dvanáct z dvaceti přišlo na můj pokyn, ať přijdou ti, kteří musí být u vzniku vztahů. Postupně jsem pojmenovával o jaký vztah jde a kdo z představitelů aspektů měl pocit, že musí přijít ke dvěma lidem, aby jasně definovaný vztah mohl vzniknout, přišel. Potom jsem se ptal představitelů aspektů ovlivňující vztahy, zda si  z nich může někoho  vybrat jedna z osob, která chce navázat vztah s druhou osobou, aby mohla navázat vztah. Do fáze kamarádské to bylo možné z obou stran, do fáze milenecké to už bylo možné jen ze strany ženy. Aby se dva lidé stali manželi, musí se sejít šest společných aspektů, aby vztah vydržel celý život, musí se sejít sedm aspektů. Další aspekty až do dvanácti znamenají nějaké společné úkoly obou partnerů vůči sobě či okolí.Touto metodou Rodinných konstelací, kterou provádím dva roky a přesvědčil jsem se o vysoké účinnosti a efektivitě této metody jsem si potvrdil teorii, že nemůžeme ovlivnit, zda a kdy budeme mít trvalý vztah, ani to, jak dlouho vydrží. Tím jsem musel dát za pravdu svému kamarádovi astrologovi Štěpánu Alexovi který tvrdí, že osud náš život ovlivňuje na 60% a náš „prostor“ co s tím uděláme je omezen 40%. Neznamená to, že naše kroky, které např. pro seznámení děláme, jsou zbytečné. Pokud neuděláme ty správné kroky, např.  pro zbavení se závislosti na partnerovi, nemůžeme potkat jiného, třeba toho pravého. Pokud nezvolíme tu správnou možnost seznámení, rovněž dobu, než jej potkáme, prodloužíme. Špatnou či dobrou volbou našeho konání jen zkrátíme či prodloužíme určité období. Stejně tak jsem přesvědčen, že je jen na nás, zda budeme spokojeni, šťastní, pohodoví, atd., jak před vztahem, ve vztahu, tak po ukončení vztahu.