Volejte našemu koulaři
906 468 800

Tygr

 


Klíčová slova: síla, odvaha, vůdcovství

Tygr odpovídá západnímu znamení Vodnáře

Lunární kalendář Tygra:

1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Osobnost Tygra

Tygr-lovec je daleko mocnější než lev. To Tygr je králem zvířat, ne lev. Osoba narozená v roce Tygra je urozená a v kteroukoli chvíli je připravena ujmout se své vůdcovské role. Tygr míří vysoko a díky svému charismatu, moci, odhodlání a smělosti dosahuje všeho, čeho si předsevzal.

Jakmile Tygr jednou učiní nějaké prohlášení, můžete na to vzít jed, že se zasadí o to, aby vás nezklamal. A to nehledě na to, kolik jej čeká překážek. Jeho úsilí je neotřesitelné a Tygr míří ke svému cíli odvážně, lstivě a nezadržitelně. Je mocný a svižný, vždycky bude vyčnívat z řady a nikdy se nestane konformistou.

Z povrchního pohledu to vypadá, že Tygr se nedovede zapojit do nějaké konverzace nebo že se dokonce stydí. Pravda je však taková, že Tygr si vystačí sám. Když nemůže být vůdcem a věci nejdou podle něj, raději se stáhne do ústraní, protože nesnese, aby jej někdo druhý omezoval. Tato jeho pýcha mu často zabraňuje požádat druhého o pomoc, když čelí problému, který evidentně potřebuje zásah zvenčí.

Za Tygrovou železnou fasádou se však skrývá citlivá a chápající duše. V milostných záležitostech se může Tygr náhle projevit jako poetický milenec, který vás bude zahrnovat pozornostmi. Žena-Tygr touží být dobývána a hýčkána. Je velmi romanticky založená a vyžaduje nepřetržitou pozornost. Jelikož má ale množství neustálých požadavků a navíc ze své přirozeností potřebuje vládnout, může si tím způsobit řadu komplikací.

V tradiční asijské kultuře bývá dávána přednost tygřím synům, kteří jsou silní, odvážní a smělí, na rozdíl od tygřích dcer, u kterých se na obdobné vlastnosti pohlíží s nelibostí, neboť se od nich očekává tvrdohlavost, neposlušnost a dokonce i neochota setrvat ve svazku, který se jim nezamlouvá. Tygří žena prostě neodpovídá konfuciánské představě ženskosti, kde žena má být zprvu poslušna svého otce, poté svého manžela a posléze svého nejstaršího syna.

Tygr se přátelí s tím, kdo je přímý a čestný, a sám věci nijak nezaobaluje. Někdy je těžké snášet jeho divoký temperament. Když Tygra popadne vztek, je dobré se mu zdálky vyhnout. Tygr často jedná ukvapeně a musí se učit krotit svou vášeň a myslet dřív, než jedná.

Tygr s Krysou:

Mocný Tygr cynické Kryse nijak neimponuje. Tygr má přemrštěné požadavky na to, jak by se s ním mělo zacházet, utrácí peníze, které Krysa pracně nashromáždila a vůbec si nedělá starosti s nějakými zábranami. Krysa ho považuje za nevyzrálého a jeho nepokoj ji irituje. Ačkoli jsou oba společenští, soutěživí a oba touží po úspěchu, v partnerském vztahu na sebe vytahují kdejakou špínu.

Tygr s Buvolem:

Tygr obdivuje buvolí stálost, ale Buvol není nadšen tygří nevyzpytatelnou kreativitou. Pokouší se tedy Tygra kontrolovat, ale všechny jeho pokusy skončí neúspěšně. Navíc Tygra po nějaké době přestane bavit neustále se podřizovat striktním buvolím zákonům. Pokud se tito dva pustí do boje, Buvol zvítězí.

Tygr s Tygrem:

Dva tuláci Tygři potřebují prostor pro své toulky. Pokud chtějí žít vedle sebe, musí umět slevit ze svých mocenských požadavků a ze své neústupnosti a nalézt kompromis přijatelný pro oba. Protože oba také rádi a hodně utrácejí, je na místě, aby si hlídali svůj finanční rozpočet. Jinak je spojují jejich cíle, ideje a obdobné hodnoty.

Tygr se Zajícem:

Odvaha a dynamická povaha Tygra imponují jemnému Zajíci. Ale ačkoliv si Tygr na Zajíci cení jeho inteligence a estetického cítění a je polichocen Zajícovou přízní, přesto jej bude vždycky považovat za příliš konzervativního a slabého. Krom toho Tygr by musel být hodně trpělivý a laskavý, aby se ho Zajíc přestal bát.

Tygr s Drakem:

Tradiční vyobrazení jinu a jangu zobrazuje Tygra, představitele země, v rovnováze s Drakem, symbolem nebe. Drak přináší nebeskou moudrost, kterou Tygr respektuje a kterou se řídí. Ale jejich spojení může vyústit ve velký souboj. Pokud však nebojují proti sobě, ale stávají se soudruhy ve zbrani, mohou se  z nich stát věrní přátelé.

Tygr s Hadem:

Tygr rád pronásleduje nepolapitelného Hada, který jej navíc silně fyzicky přitahuje. Ale když honička skončí, Tygr zjistí, že o Hada vlastně nestojí. Had je podezíravý a majetnický, takže mu Tygr nejenom nemůže důvěřovat, ale ještě se v tomto vztahu cítí přirdoušen. Tygr a Had mají velmi odlišné představy o životě.

Tygr s Koněm:

Tihle dva se spolu skamarádí jedna dvě. Oba milují zábavu, svobodu a volnost, oba jsou stejně tvořiví, živí a impulsivní. Jejich počáteční oboustranné sexuální nadšení nevyprchá ani po letech. Vzájemně se neomezují a společně se ubírají životem za podobným cílem. Sdílejí obdobné zájmy a oba vítají otevřenost a přímost toho druhého.

Tygr s Ovcí:

Ovce má velké porozumění pro tygří idealismus a vznešené cíle. Tygr to oceňuje a rád se nechává inspirovat tvořivostí té, která mu věnuje bezvýhradnou pozornost. Musí však stále na zřeteli ovčí křehkost a její majetnické sklony. Pro Ovci je toto partnerství obzvláště výhodné.

Tygr s Opicí:

Opice je potenciálně nejhorším společníkem Tygra. Opičí šprýmařství a její touha po neutuchající pozornosti se střetává s požadavky Tygra, toužícím vlastně po tomtéž. Žádný z nich není ochoten se podvolit kompromisu a jejich souboj nemá konce. Opice nachází Tygrovy slabiny a popouzí ho taháním za ocas, na což Tygr reaguje vztekle takže na oplátku chňapne po jejím ocasu. Nikdo z nich nevyhraje a oba tím jen ztrácejí. Jsi-li Tygr, vyhni se svému protivníku – Opici!

Tygr s Kohoutem:

Rebelantský Tygr úspěšně vzdoruje Kohoutovým snahám po pořádku, takže Kohout musí zachraňovat jejich společné peníze, které Tygr bezostyšně rozhazuje. Pokud se začnou přít, dokážou se své přímočarosti zajít pěkně daleko. Kritický Kohout vidí chybu v Tygrově extravagantním a nekonvenčním životním stylu. Vadí mu Tygrovy emocionální výlevy, neschopnost soustředit se na detaily běžného života a jeho přemrštěný egoismus. Tygrovy mnohé pozitivní kvality tak zůstávají v tomto vztahu nedoceněny.

Tygr se Psem:

Pokud hledá Tygr vhodného partnera pro manželství, je jim jistě Pes. Totéž platí i pro obchodní partnerství. Pes respektuje Tygrův idealismus a ponechává mu dostatečný prostor na jeho soukromí. Tygr naproti tomu oceňuje psí loajalitu a pomoc. Když má Tygr příliš horkou hlavu, Pes má vždy po ruce nějakou dobrou radu. Jelikož sdílejí podobné cíle a rozumějí si po citové stránce, mají předpoklady vytvořit velmi hezký svazek, založený na vzájemném porozumění.

Tygr s Kancem:

Tygr nachází v citově založeném, laskavém Kanci mohutného spojence. Obdivuje kančí odolnost, odvahu a dobrotu. Kanec zase naproti tomu vítá tygří ideály a životní radost. Velmi si vyhovují po sexuální stránce. Tygří vášeň doplňuje kančí smyslnost a tito dva, spojí-li své síly, dokáží mnoho. Naleznou v životě štěstí a užijí si.