Volejte našemu koulaři
906 468 800

Pes

 


Klíčová slova: upřímný, nesobecký, idealista

Pes odpovídá západnímu znamení Vah

Lunární kalendář Psa

1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Osobnost Psa

V Číně patří psi k oblíbeným domácím zvířatům, protože jsou hluboce oddáni svým pánům. Stejně tak osoba narozená v roce Psa je majitelem těchto obdivuhodných vlastností – integrity a loajality. Pes je upřímný a můžete se spolehnout, že když se stane vaším přítelem, vždycky bude stát na vaší straně. Osoba narozená v tomto znamení se nerozpakuje obětovat pro lidi a ideje, ve které věří. Má vysoce vyvinutý smysl pro povinnost a poctivé jednání.

Pes je přímočarý, nemá rád lehkovážnost a nevěnuje příliš mnoho pozornosti povrchním společenským detailům. Je velmi spontánní, horkokrevný a emocionální. Nebývá zvykem, že by si věci nějak zvlášť dopředu připravoval – dává přednost momentálním pokusům a reakcím. Co je však jisté, že on jediný zůstane věrný věci, kterou všichni ostatní opustili. Jeho vyznáním je žít bezúhonným a důstojným životem neúnavného bojovníka za ušlechtilé ideály.

V zaměstnání Pes většinou potřebuje být veden a znát směr, kterým se má ubírat. Obecně se dá říci, že je daleko lepším týmovým pracovníkem, než vedoucím. Má dobrý instinkt, je spolehlivý, zodpovědný a dá se mu opravdu věřit. Dokáže udržet tajemství a k úspěchu se dopracovává svědomitou a trpělivou cestou.

K negativním povahovým vlastnostem Psa patří kritičnost a sklon vidět věci černobíle. Díky tomu vnímá kolem sebe často jen extrémy – druzí jsou přátelé nebo nepřátelé, dobří nebo zlí, opravdoví či falešní. Avšak jeho bystrá mysl a inteligence mu umožňují rychle se zorientovat v situaci a nalézt to nejvhodnější řešení. Využitím svého pronikavého vzhledu se dokáže vyhnout mnoha problémům. Pes je velmi citlivý a obdařený hlubokým soucitem. Je to ten typ osoby, která se rozpláče nad filmem, protože se nechá snadno dojmout. Je zastáncem rovnosti a spravedlnosti pro všechny a zcela zvláštní pochopení má pro různé vyděděnce a utiskované Protože mu ale činí obtíže ovládat své pocity, často se může chovat nepodloženě, například křičet na všechny kolem sebe. Jelikož je jeho jednání ovlivněno spíše emocemi než rozumem, stává se mu, že se neuváženě vrhá do situací, které mohou být dosti riskantní.

Když se Pes zamiluje, miluje až za hrob. Je hluboce oddaný svému partnerovi a ani jej nenapadne, aby si začal něco jinde. Z tohoto důvodu si Pes obvykle pečlivě vybírá svého životního druha. Jakmile se však jednou pro někoho rozhodne, je připraven strávit zbytek života po jeho boku. Jedinci narození v roce Psa se většinou žení a vzdávají již v mladém věku.

Pes s Krysou:

Pes a Krysa jsou instinktem a intuicí obdařené typy bystré mysli a pronikavých smyslů. Pes čerpá z krysí extrovertnosti a těší se z okruhu jejích přátel. Oba se také umějí postavit k práci a respektují soukromí druhého a zároveň mu ponechávají jistou dávku volnosti. Pes dokáže Kryse prominout její prohnanost a občasnou bezzásadovost a Krysa má pochopení pro nechuť Psa ke spoření. Pokud si mezi sebou urovnají tato menší nedorozumění, mohou spolu být šťastní.

Pes s Buvolem:

Pes si váží buvolí loajality a slušnosti, zvláště pohybuje-li se s ním na poli byznysu, ale vcelku se s ním moc nedohodne. Pes je se vším rychleji hotov a Buvol mu připadá pomalý a tupý. Nehledě na to, že Buvol má tendenci narušovat jeho soukromí. Buvol z tohoto vztahu čerpá, pes v něm spíše ztrácí.

Pes s Tygrem:

Tygr může být tím nejvhodnějším partnerem Psa. Je tvořivý, podněcující a zábavný. Navíc tito dva jsou oddáni altruistickým a humanitárním idejím, takže se většinou shodnou na společných cílech a hodnotách. Hodí se k sobě jak po stránce fyzické, tak po stránce emoční. V Tygrovi najde Pes skutečného partnera.

Pes se Zajícem:

Zajíc přichází k Psovi s nabídkou míru, poklidu a harmonie. Tito dva se k sobě velmi dobře hodí – respektují se navzájem a vyzdvihují jeden v druhém jen ty nejlepší kvality. Jako pracovní tým mohou výtečně prosperovat.

Pes s Drakem:

Pes odmítá k Drakovi vzhlížet a považuje jej za tvrdohlavého a umíněného egoistu. Sám je praktický, uvážlivý a pracovitý a dračí snění nehodlá akceptovat. Tito dva se spolu neodhadnou – mají příliš odlišný pohled na život a nedůvěřují si. Jsi-li Pes, vyhni se svému protivníku Drakovi.

Pes s hadem:

Potká-li se Had se Psem, zpočátku na sebe hledí s nedůvěrou a podezíráním, ale po chvíli jsou ochotni se dohodnout na kompromisu. Pes se učí respektovat hadí moudrost a přemítavost a Had si postupně osvojuje integritu a nesobeckost svého psího druha. Problematické je ale to, že zatímco pes si cení svobody a chce, aby si všichni byli rovni, Had touží po moci a úspěchu. Jejich vztah proto patrně vezme krátký konec.

Pes s Koněm:

Kůň je v rámci cyklu dvanácti větví jedním z nejideálnějších partnerů Psa. Je přesně tím pravým, kdo je přichystán, aby naplnil ideály, o kterých Pes sní. Kůň má pochopení pro vznešené psí cíle, jeho osobní integritu a proto jeho soucit s utiskovaným. Bere Psa vážně a umožňuje mu rozvinout a projevit jeho rytířský charakter. Pes zase chápe impulsivní povahu Koně a dokáže se přizpůsobit jeho nečekaným změnám kursu a odchýlením se od původního plánu. Tento vztah má předpoklady přetrvat věčnost.

Pes s Ovcí:

Ovce pohlíží na Psa s vlídností a laskavostí a Pes si cení její dobroty. Ale během času přijdou na to, že společně propadají negativismu a pesimistickým obavám. Jenomže Pes na rozdíl od Ovce má tendenci vrhnout se střemhlavě do jádra problému a něco s ním udělat, zatímco Ovce dá přednost zajetému rytmu života a projevuje jen málo nadšení pro podobné akce. Tak Pes ztratí vůči ní respekt a odtáhne se. Tito dva nemají mnoho společného.

Pes s Opicí:

Opice je zábavná a na Psa působí podněcujícím dojmem. Pes oceňuje její duchapřítomnou konverzaci a baví se jejími kousky. Ale Opice je osoba podivné morálky, která se příčí psímu smyslu pro spravedlnost. Pokud je Pes ochoten Opici promíjet její chytračení, bude mu s ní dobře. Opice totiž postrádá stabilitu a logický smysl, kterými je obdařen Pes, a vzájemným doplněním svých vlastností mohou vytvořit úspěšně fungující tým.

Pes s Kohoutem:

Tito dva žijí ve zcela odlišných světech a nenalézají společnou řeč. Pes vnímá Kohoutovy názory jako nepříjemnou a konfrontující kritiku a navíc nehodlá akceptovat jeho nesmyslné fantazijní rozlety. Kohout cítí, že psí pragmatičnost stojí v cestě jeho plánům. Kohout se podle Psa chová příliš sebestředně a má přemrštěné požadavky. Ve vztahu těchto dvou osobností bude po většinu času vládnout napětí.

Pes se Psem:

Dva Psi tvoří dobrý kamarádský tým. Oba jsou čestní a upřímní a záleží jim na tom, aby se druhým vedlo dobře. Na většinu situací reagují obdobně a může se jim dařit ve společném podnikání, pokud nebudou pod tlakem nepříznivých událostí propadat pesimistickým obavám a pocitům marnosti. Musí si osvojit pozitivnější přístup k životu a pak se budou moci těšit vzájemně obohacující společnosti.

Pes s Kancem:

Pes se cítí dobře po boku dobrosrdečného a laskavého Kance, který poskytuje bezpečné zázemí domova a dokáže rozptýlit jeho úzkosti. Kanec oceňuje psí altruismus a cítí se dobře v prostoru střeženém tímto ostražitým hlídačem. Pes se nechává Kancem inspirovat a je s ním šťastný. Tito dva spolu nepotřebují bojovat o moc, a pokud mezi nimi vyvstanou konflikty, jsou ochotni se dohodnout na vhodném kompromisu.