Volejte našemu koulaři
906 468 800

Ovce

 


Klíčová slova: jemnost, vkus, smysl pro krásu

Ovce odpovídá západnímu znamení Raka

Lunární kalendář Ovce

1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Osobnost Ovce

Ovce je znamením míru a pokoje. Je umělecky založená, tvořivá a má vybraný vkus. Její talent nachází uplatnění v jakémkoli uměleckém oboru: v hudbě, malířství, tanci, filmu, designu, poezii či v umění léčit. Velmi si cení krásy a je znalcem všeho krásného, co život nabízí.

Ovce má dar empatie a dovede pozorně naslouchat. S laskavostí jí vlastní pomáhá druhým řešit jejich problémy, aniž by je odsuzovala či kritizovala. Ale sama o pomoc požádá málokdy. Má spíše tendenci se stáhnout do izolace a v klidném rozjímání tam svůj problém vyřešit, bez přispění ostatních. Svá rozhodnutí činí na základě nahromaděných zkušeností, podpořených její skvělou intuicí. Ovce potřebuje tyto chvíle odloučení a nerušené samoty, protože si tím doplňuje vydanou energii. Dalo by se říci, že toto znamení má předpoklady žít řeholním životem, a každopádně u něj nacházíme hluboký zájem o metafyzické věci a okultní nauky.

V divočině Ovce dokáží odolávat extrémním podnebným výkyvům a přežívají i za velkého strádání hladem. Divoká Ovce má obrovskou schopnost přizpůsobit se měnícímu se prostředí a žije v harmonii s přírodou a okolním světem. Osoba narozená v jejím roce tyto charakteristiky přebírá. Silná a odolná Ovce vytrvává a přetrvává. Často ji lidé neprávem osočují z toho, že její laskavost je jen zástěrkou její slabosti. Ovce je navenek mírná, ale uvnitř silná. Ovšem ačkoliv je tato vlastnost hodna obdivu, přece jen se musí mít Ovce na pozoru, aby ji její perfektnost neumrtvila a její nezávislost neuvrhla do izolace.

Osoba narozená v roce Ovce je velmi společenská. Miluje oslavy, večírky, festivaly a je vítaným společníkem v kterékoli společenské skupině. Její vrozené diplomatické chování a dobré způsoby z ní činí okouzlující stvoření, zvláště pokud se jedná o ženu, která je v tomto případě plná ženského půvabu – plná čisté jinové energie.

V milostných záležitostech vystupuje Ovce jako roztomilý, přívětivý a trpělivý partner, který touží druhému pomáhat a nemá potřebu bojovat s druhým o moc. Ovce je velmi citově založená a její city jsou hluboké.

Mnoho pozornosti věnuje Ovce běžným detailům. Je svědomitá, důkladná, ale upřednostňuje nekomplikovaný životní styl založený na jednoduchosti a praktičnosti. To se týká i její stravy – velmi vhodná je pro ni strava vegetariánská.

Ovce je trpělivá a krok za krokem pomalu spěje ke svým cílům. To jí přináší jisté výhody. Toto zvíře neudělá jediný krok stranou nebo vzad. Vlastně to ani neumí.

Jak Ovce stárne, život se pro ni stává snesitelnější. V mládí má tendenci se chovat bojovně, ale ve starším věku bvá obklopena příjemným prostředím, milující rodinou a svými přáteli. Je to proto, že se jí navrací vše dobré, co během života učinila pro druhé. Ovce nezištně pomáhá všem kolem sebe, ale čas od času toho na ni může být příliš a potřebuje se na chvíli stáhnout do ústraní.

Jedna z věci, v kterých si až přespříliš hoví, je dopřávání si krásných zážitků. Existuje jedno rčení, které říká: „Ovce jí papír“. To znamená, že utrácí více, než je schopna vydělat. Ovce nerada spoří a raději si dopřává příjemného komfortu.

Ovce s Krysou:

obě tyto osobnosti mají v sobě jisté kouzlo a půvab, mají mnoho přátel a jsou oblíbené. Na první pohled vypadají, že se k sobě hodí, ale ve své podstatě si vůbec neodpovídají. Ovce je rozhazovačná  a Krysa škudlí. Ovce je dobrosrdečná a důvěřivá duše a Krysa je mistrem úkladů. Krysa si hraje na laskavost a Ovce je bytostně laskavá. Když Ovce zjistí, jakým způsobem přistupuje Krysa ke světu, místo obdivu pocítí pouze lítost a zklamání.

Ovce s Buvolem:

Nejhorší partnerství může Ovce zažít s nevlídným Buvolem. Ovce je svobodomyslná duše a nemá ráda stereotyp a omezení. Za to ji Buvol bude kritizovat, protože podle něj se nejedná o nic jiného než o nedůslednost a nedostatek cílevědomosti. Buvol se tvrdě dře, podobně jako když oře na poli. Ovce ale nehodlá vnímat život jako jednu slouhou nekonečnou brázdu, kterou bude celý život obdělávat. Ovce vyhni se svému protivníku Buvolovi!

Ovce s Tygrem:

Tygr má mnoho co nabídnout svému ovčímu partnerovi. Předvádí mu svou odvahu chopit se rizika, ukazuje mu, jak pěstovat sebedůvěru a jak se vyvíjí co největší úsilí. Ale Tygr bude Ovci považovat za příliš sentimentálního partnera. Ledaže by byla Ovce narozená v hodině vlády nějakého silného zvířete – např. Tygra, Draka, Hada nebo Opice.

Ovce se Zajícem:

Milý a diplomatický Zajíc je ideálním partnerem Ovce. V Zajíci nachází ovce kultivovanou duši, která dovede ocenit její laskavost a štědrost a také fajnšmekra, jenž si potrpí na dobré umění a má cit pro pořádek a harmonii.

Společně tak mohou sdílet svou lásku k umění i přírodě a jakousi až téměř řeholní spiritualitu. Tito dva nemají nejmenší potřebu bojovat spolu o moc či dominanci. Naopak, vybudují společně vztah založený na oboustranné lásce a toleranci, v kterém setrvají do konce svých dnů.

Ovce s Drakem:

Ovce bývá uchvácena dračí vznešeností, silou a sebedůvěrou. Draka zase dojímá laskavá, dobrosrdečná a empatická duše, jakou je Ovce. Avšak pro pokojný životní styl Ovce je dračí život příliš bouřlivý a neuspořádaný. Drak se stará o to, aby dosáhl finančních a obchodních úspěchů, zatímco Ovci zajímají zcela jiné hodnoty. Materialisticky založený Drak bude Ovci považovat za příliš slabou a bude toužit po silnějším partnerovi, ale Drak-umělec bude naopak jemné ovčí kvality vítat. Nezávisle na pohlaví partnerů to však bude vždycky Drak, kdo bude dvojici dominovat.

Ovce s Hadem:

Z vnějšího pohledu tito dva ryzí milovníci umění s nevšední vnímavostí a vytříbeným vkusem vzbuzují obdobné asociace, avšak jejich představy o tom, jak se má žít, jsou zcela rozdílného rázu. Ovce je bezuzdný rozhazovač a Had mamoní. Osobnost Hada bývá opředena tajemstvím a nejednou se Had těší též pochybné pověsti, jelikož jeho oblíbenými nástroji k dosažení vytyčeného cíle jsou nečestnost a intriky. Ovce je takovými praktikami doslova šokována a pod hadím vlivem se jí nevede dobře. Za to se od Hada dočká jen jízlivé kritiky a osočení z naivity, kterou se vydává druhým všanc.

Ovce s Koněm:

ovce nachází smysluplné naplnění svého života po boku statného Koně. Dohromady vytvoří tito dva rovnocenné přátelství. Sluncem prozářený Kůň rozptyluje pesimistické ovčí chmury a učí Ovci, jak se má radovat ze života. Přitom si cení jejího porozumění, ochoty naslouchat a velkorysosti, se kterou se Ovce dokáže vyrovnávat s jeho nepředvídatelnými kousky. Oba jsou velmi společenští, rádi cestují, rádi se baví i zábavu vytvářejí. Je až kupodivu, jak si Kůň vykládá majetnické sklony Ovce po svém – a sice jako projev opravdové lásky. Ovšem Kůň bude vždycky v tomto vztahu vládcem.

Ovce s Ovcí:

Dvě Ovce jsou spřízněné duše a je jim spolu dobře. Těší se z krásy, kterou dokáží skutečně ocenit, obě jsou intuitivně založené, mají rády zvířata a hezký život. Vzájemně se dovedou obdarovávat a čas strávený společně bohatě využijí k oboustrannému potěšení. Ovšem nutno podotknout, že takto moc daleko nedojdou a během jejich sladkého pohovění se jim peníze rozkutálejí do všech stran.

Ovce s Opicí:

Ovci fascinuje merkuriální duch Opice, která navíc, stejně jako ona, miluje dobrou zábavu a živou konverzaci. Ovce patrně nabídne vrávorající Opici podporu i laskavé srdce. Musí si ale dát pozor, aby ji Opice nezačala využívat, protože její život je přímo protkán manipulacemi a rafinovaností, které jsou Ovci naprosto cizí. Avšak i když se od sebe tyto dvě nesourodé povahy – ovčí čistota a opičí pochybná morálka – tak vzdalují, přesto spolu mohou zažít mnoho radostného veselí v oboustranně stimulujícím partnerství.

Ovce s Kohoutem:

Tito dva se k sobě nehodí. Ovce je umělec na volné noze a Kohout žije podle předpisů, směrnic a pravidel. Kohout se může sice pokoušet Ovci změnit, ale ta se bude cítit doslova pod psa, jestliže se podvolí Kohoutovým omezením. Ovce ráda rozhazuje, zatímco Kohout touží své štěstí lapit do sítě a podržet. Nehledě na to, že Kohoutova horlivá pracovní morálka se bude křížit s hodnotami, které ctí a vytváří Ovce.

Ovce s Kancem:

Kanec je jedním z nejideálnějších partnerů pro Ovci, Kanec i Ovce jsou laskavé a jemné duše toužící po klidu a ne po válce. Kanec oceňuje dobrosrdečnost a vstřícnost Ovce a Ovce zase vítá kančí spolehlivost. Ani jeden z nich si nechce druhého podrobit a tak mohou společně nalézt štěstí i spokojenost.