Volejte našemu koulaři
906 468 800

Opice

 


Klíčová slova: bystrá hlavička, talent, bez zábran

Opici odpovídá západní znamení Lva

Lunární kalendář Opice

1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Osobnost Opice

Opičák je vynalézavý, bystrý, čilý, mnohostranně talentovaný, zábavný, neposedný a výbojný. Jelikož nemá žádné zábrany, zřídkakdy jej něco znejistí a nečiní mu obtíže otevřeně vyjadřovat své názory a být tím, kým je, kamkoli vkročí. Kromě svých mentálních vloh je navíc vybaven mohutnou výdrží. Opičák má v sobě značný vůdcovský potenciál a snadno si získává důvěru druhých. V roli vůdce pak ale nestrpí, aby mu někdo radil, co má dělat. Je velmi manuálně zručný a obratný v práci se stroji. Též vyniká svým technickým nadáním a snadno proniká do tajů programování. Stručně řečeno, Opičák mže vlastně dělat cokoliv. V rodině je preferován opičí syn, ale silná opičí dcera může v životě uspět též, pokud akceptuje svůj jangový charakter a využije jej ve prospěch světa.

Opičák je šlechetný a vnímavý k druhým a rád ostatním pomáhá. Jako partner je romantický a hravý, ale závazky ho příliš nebaví. Po určité době se začne nudit a potřebuje nové zážitky, nové vzrušení, nové stimuly a také si je vyhledá. Má pečlivě vybudovaný osobní kastovní systém posuzování druhých, takže buď jste na jeho seznamu oblíbenců a zakoušíte jeho přízeň, nebo tam nejste a pak máte prostě smůlu.

Jedním z Opičákových neduhů je to, že se nechává ukolébat nicotnými úspěchy a ztrácí ze zřetele vzdálené cíle. Má tendenci přeskakovat jednotlivé kroky v domnění, že mu to projde a že tak nalezne jednoduchou cestu k vyřešení jakéhokoli problému. Pravdou ale je, že po sobě zanechá jen obrovský nepořádek, který musí uklízet ostatní, a že takto málokdy dokončí svůj úkol. Jistá dávka prozíravosti a vědomí konkrétní vize mu jen mohou prospět. Naučí-li se Opičák trpělivosti, jeho vrozená vynalézavost a duchapřítomnost jej učiní vůdcem.

Úkolem Opičího samce je naučit se kontrolovat svou tendenci k tomu, co buddhisté nazývají „opičí mysl“ – skončit na větev, oloupat banán, ukousnout si z něj, zahodit ho …. skočit na druhou větev, oloupat si jiný banán, kousnout do něj zahodit ho. A tak pořád dokola. Opice mají množství brilantních nápadů a vnuknutí. Je třeba jim však naslouchat s moudrostí, jinak se z toho všeho stane jen bláznivá honička za vlastním ocasem.

Opice s Krysou:

Opice se výborně hodí ke Kryse, protože obě tato zvířata touží po úspěchu a bohatství. Opičí vynalézavost, důvtip a prohnanost vyhovují Kryse, která za pomoci své bystré mysli dokáže všech těchto vlastností využít ku společným cílům. Co Opice začne, to Krysa dokončí a navíc ještě rozvrhne jejich investice. Musí se pouze vyhýbat vzájemnému soupeření.

Opice s Buvolem:

Důvěrnější vztah mezi těmito dvěma osobnostmi je problematický, vzhledem k jejich rozdílným vlastnostem a hodnotám. Opice je volnomyšlenkářská, čilá a chce mít všechno rychle za sebou. A to není nic, co by imponovalo důkladně, pomalu a trpělivě pracujícímu Buvolovi. Opice si ale Buvola za jeho upřímnost a trpělivost váží a koneckonců i Buvol Opici respektuje, když vidí, jak si umí se vším poradit.

Opice s Tygrem:

Tygr je nejhorším společníkem Opice. Je příliš dominanční, autoritativní a majetnický, než aby mohl žít po boku Opice, která se odmítá komukoliv klanět. Tygr touží po tom, aby se s ním zacházelo jako s veličenstvem, a zuří, když se tomu Opice nechce podvolit. Tygr nerozumí „opičím motivům“ a spílá Opici za to, že mu hatí jeho plány. Jelikož jsou oba tvrdohlaví a neústupní ze svých pozic, lze očekávat mocenský boj. Jsi-li Opice, vyhni se svému protivníku Tygrovi!

Opice se Zajícem:

Opice je okouzlena laskavostí a diplomatickým chováním Zajíce a Zajíc se baví veselými a duchaplnými opičími kousky. Oba se rádi pobaví. Problém je ale v tom, že Zajíc začne brzy Opici připadat příliš křehký na to, aby snášel její elán, sílu a výdrž. Opice se cítí daleko lépe s partnerem, který je jí rovný.

Opice s Drakem:

Tato kombinace je ideální. Mocný Drak vyhovuje Opici po stránce zápalu, síly a odolnosti, navíc Drak se obdivuje opičím dovednostem, její důvěře a nadšení, a Opice zase vítá dračí odvahu, velkolepost a inteligenci. Opičí vynalézavost se dobře pojí s dračím jasem. Čeká je láska, bohatství i úspěch.

Opice s Hadem:

Svůdný Had upoutává pozornost Opice, která má možnost hodně získat z tohoto partnerství. Had a Opice si velmi vyhovují po sexuální stránce. Had se krom toho stává moudrým rádcem Opice a prodiskutovává s ním a posuzuje všechny ty nové nápady, které Opice nepřetržitě produkuje.

Opice s Koněm:

Zpočátku se tyto dvě zvídavé osobnosti v mnohém shodnou. Obě milují dobrodružství, legraci a volnost, ale Kůň postrádá opičí ambice zvítězit a stát se číslem jedna. Opice zjistí, že Kůň je natolik nezávislý, že s ním ve svých plánech nemůže počítat a Kůň ztratí k Opici důvěru. Rozejdou se patrně z důvodu rozdílných cílů i hodnot.

Opice s Ovcí:

Jelikož Opici přitahuje ovčí kreativita, šlechetnost a půvab, pokusí se ji získat. Pokud se bude snažit usměrnit Ovci v jejích nadáních, musí se obrnit trpělivostí a to nepatří zrovna k jejím přednostem. V tomto vztahu nalezne Opice oddaného a věrného partnera, pokud ovšem akceptuje zároveň fakt, že na ní Ovce bude závislá. Opice by se měla pokoušet vznášet do tohoto vztahu zdravou rovnováhu, protože je to ona, kdo může mnoho získat, a naopak je to Ovce, kdo může mnoho ztratit.

Opice s Opicí:

Jediný partner, který může konkurovat Opici na poli šibalství, drzosti, humoru i dovednosti je druhá Opice. Dvě Opice se k sobě perfektně hodí – podporují se navzájem, cení si jedna druhé, pomáhají si vzájemně rozvíjet své kvality a stávají se z nich dobří přátelé i milenci. Jestliže jsou ochotni vyhnout se soutěžení a nevěře, mají všechny předpoklady pro to, aby zažili jedno z nejvíce uspokojujících partnerství.

Opice s Kohoutem:

Kohout-idealista zaujme Opici svými velkolepými plány. Opice mu nabídne prostředky, pomocí kterých lze takové plány realizovat. Ale ještě než se do toho pustí, už se dostanou do sporu. Opice to chce vzít zkratkou a Kohout chce všechno do detailu propracovat. Proč by se ale Opice, která miluje spontánnost, měla nechat kritizovat nějakým pragmatickým Kohoutem? Nejlépe udělá, když si půjde najít partnera někam jinam….

Opice se Psem:

Opice pohlíží na Psa s obdivem a důvěrou a oceňuje jeho loajálnost v nepříznivých dobách. Naproti tomu ona jej zase inspiruje svým optimismem a podává mu pomocnou ruku, když upadá do depresí. Jenomže Psovi vadí, že Opice si příliš nedělá starosti s morálkou, a chce ji naučit, že pravé uspokojení nalezne jen v integritě a cti. Jestli se mu nakonec podaří o tom Opici přesvědčit, toť otázka. Každopádně je to pro Opici velká výzva.

Opice s Kancem:

Život po boku smyslného Kance, který nemá nijak přemrštěné požadavky a žije vcelku bezstarostně, se Opici může líbit. A Kanec, jakmile pocítí svěžest a kouzlo Opice, se do ní bláznivě zamiluje. Nabídne jí svou podporu a stane se jejím ochráncem. Chudák Kanec netuší, že v této šachové partii je Opice vždy o několik tahů vepředu.