Volejte našemu koulaři
906 468 800

Kůň

 


Klíčová slova: smysl pro humor, přátelskost, bezstarostnost

Kůň odpovídá západnímu znamení Blíženců

Lunární kalendář Koně

1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Osobnost Koně

Kůň je jiskrný, otevřený, oblíbený, srdečný a miluje zábavu. Jeho přirozené kouzlo a sluneční vlastnosti ho přivádí do společnosti, v níž vyhledává vzrušení. Též jeho bezelstná nevinnost působí na lidi jako magnet, takže se Kůň zřídkakdy cítí osamělý. Povzbuzení mu přináší film, divadlo a všechno možné druhy zábavních podniků.

Kůň věnuje velkou pozornost svému vystupování a dává přednost pěknému oblékání. Má v sobě však i tendenci chovat se extravagantně a může utratit spoustu peněz jen proto, aby upoutal pozornost svých společníků. Když něco skutečně chce, obvykle si to koupí nezávisle na tom, kolik ho to stojí.

Kůň je přímý a nesnáší nesolidní jednání. Řekne vám, co má zrovna na srdci a co mu zrovna letí hlavou. Nesnáší mizery a chce všechno řešit přímo a hned. Občas se však díky této své tendenci může odcizit svým přátelům.

Všeobecně se dá říct, že má Kůň rád bezstarostný život.

Obvykle ani necítí potřebu si něco v životě vybojovat. Jeho přirozená intuice a poměrně přesný odhad mu napomáhají činit v životě ta správná rozhodnutí.

Zamilovaný Kůň a Kůň – přítel je oddaný a idealistický. Upřednostňuje partnera, který má rád tanec, cestování, zábavu a různé jiné aktivity. Někdy se ovšem může projevit jako podezřívavý a žárlivý, díky své soutěživé povaze.

Rád se zúčastňuje různých akcí, ve kterých má možnost realizovat divokou stránku svého charakteru, jako například být jedním z hráčů týmového sportu. Jakmile se jednou zaměří na dosažení nějakého cíle, řítí se k němu s naprosto bezpříkladnou vášní, podobně jako je to možné spatřit u nějakého závodu přeborníků. Jeho problém může ale spočívat v tom, že změní názor ještě před dosažením vytyčeného cíle, čímž působí na druhé dojmem nezodpovědnosti. Tato šablona, kterou ve svém chování opakuje – ukončování záležitostí před tím, než dospějí ke zdárnému konci – může vyplývat právě z toho faktu, že se narodil v polovině dvanáctiletého cyklu.

Mezi problematické vlastnosti Koně patří rebelie. Jeho přirozeně bezstarostný přístup potřebuje široký prostor pro vlastní vyjádření. Jakmile se Kůň ocitne v omezujícím prostředí vázaném pevnými pravidly, zahořkne a začne se chovat destruktivně. Jeho radost mu nedovolí nechat se spoutat nebo zavřít do ohrady. Na druhé straně může být přehnaně žárlivý a dožaduje se pozornosti, pokud cítí, že je jí někomu věnováno více než jemu nebo že se k němu lépe chovají. Ve snaze domoci se přízně se začne chovat bojovně a povýšeně.

Kůň s Krysou:

Krysa je asi vůbec nejhorším společníkem Koně. Kůň je přímý, otevřený a upřímný a nemá rád, když e něco skrývá, zatímco Krysa je rozená prohnanost a něco ukrývat, případně si vymýšlet vlastní verzi pravdy, je jí zcela vlastní. Kůň miluje nespoutanou volnost, kamarádí se s každým, kdo se mu připlete do cesty a je velmi rozhazovačný, Krysa naproti tomu dává přednost až úzkostlivému plánování, nechá se okouzlit jen tím, co shledá opravdu významným a peníze nejraději škudlí. Kůň a Krysa mají jen málo společného a zcela jiný žebříček hodnot. Kůň udělá nejlépe, pokud se Kryse vyhne.

Kůň s Buvolem:

Buvol považuje Koně za líného, má tendenci jej za to kritizovat a nejeví pražádné nadšení pro vzrušující životní styl Koně. Buvol tvrdě pracuje a očekává od svého druha, že se s ním nechá zapřáhnout pod společné jho. Kůň ale vůbec nemá zájem ocitnout se v chomoutu a vléci za sebou tíhu světa. Kůň je svobodný jako Cikáni a Buvolovými očekáváními se cítí omezen. Vnímá Buvola jako příliš těžkopádného, příliš vážného a nudí se s ním. Buvol chce vytvořit bezpečné zázemí, chce mít rodinu a Kůň se chce bavit. Spolu si ale moc legrace neužijí.

Kůň s Tygrem:

Silný Tygr se může stát tím nejlepším partnerem Koně. Odpovídají si emočně i sexuálně. Oba sdílejí stejnou sympatii vůči radovánkám, mají rádi vzrušení, divoké dobrodružství a cestování. Dokud oba touží po volnosti, ani jeden z nich se necítí být omezen tím druhým. Baví se spolu otevřeně a přímo. Ve společnosti Tygra Kůň jen kvete a má příležitost rozvíjet své kvality. Jejich počáteční sexuální přitažlivost nevyprchá ani po letech.
Kůň se Zajícem:

Přátelství je zde možné, ale pro Koně může být obtížné udržovat se Zajícem dlouhodobý hlubší vztah. Pro zajíce, který má rád ušlechtilou, diplomatickou komunikaci, je přímost Koně postrádající vytříbenost a uhlazenost, nepřekonatelná. Kůň je tak nucen přizpůsobovat svůj divoký temperament jemné zaječí povaze. To mu činí potíže a vytváří v něm pnutí, protože nemá chuť své chování korigovat. Začne považovat Zajíce za příliš slabého a neschopného sdílet s ním rozmanitost a bohatost jeho životního stylu.

Kůň s Drakem:

Kůň se cítí dobře ve společnosti Draka, ale Drak se nemusí cítit podobně ve společnosti Koně. Drak může nelibě nést to, že mu Kůň není ochoten poskytnout veškerou svou pozornost. Kůň ovšem chce být sám středem pozornosti. Obě tato znamení jsou výbojná a navíc zde dochází ke střetu odlišných zájem. Pokud dojde k otevřené konfrontaci, Drak bud usilovat o vítězství, zatímco Kůň raději vyklidí pole a vydá se vstříc novému dobrodružství.

Kůň s Hadem:

Tito dva jsou obvykle nekompatibilní pro jakýkoli vzájemný vztah. Kůň je přímý a Had zamotaný. Kůň se nechá nadchnout všemi typy lidí, míří k plénu, Had je spíše introvert, který si raději někam zaleze a oddá se studiu filosofie či rozjímání. Had plánuje svou budoucnost, zatímco Kůň žije pro přítomný okamžik. Had se může pokoušet zabránit Koni pustit se v cval do dalšího dobrodružství tím, že se bude jemně vinout kolem objektu jeho zájmu. Kůň musí utéct a zachránit se protože by se jinak udusil.

Kůň s Koněm:

Dva Koně tvoří výtečný tým, nesoutěží spolu a mohou zažít společně obrovské vzrušující dobrodružství. Uznávají stejné hodnoty a sdílí společné stejné povahové vlastnosti. Oba vědí, jak si užívat života, nedělat si z ničeho starosti a ničím se netrápit. Jsou to velcí mluvkové a dokáží spolu prodiskutovat celé dlouhé hodiny. Každý z nich čas od času působí jak roznětka, ale po krátkém výbuchu temperamentu oba rychle zapomínají. Kůň má pochopení pro lidskou slabost, dokáže prominout nespolehlivost, nedodržení slibu i sobectví. Potíže mohou nastat s financemi, pokud je neuhlídají, pravděpodobně se začnou topit v dluzích.

Kůň s Ovcí:

Kůň nachází v umělecky založené Ovce emocionální podporu a inspiraci a jejich vztah může být dlouhodobě šťastný. Ovce Koně podněcuje k těm nejlepším výkonům a dovede mu odpustit všelijaké nedostatky, pramenící z jeho egoismu. Protože je velmi společenská, baví se při jeho vzrušujících dobrodružstvích a vítá nově zkušenosti, které Kůň do vztahu přináší. Díky své přítulné povaze se stane Koni oddaným a obětavým druhem. Tato jemná duše ví přesně, jak krotit vrtošivý temperament Koně a jak mírnit jeho nestálost. Bez ohledu na pohlaví Ovce a Koně to však bude vždycky Kůň, kdo bude ve vztahu určovat směr.

Kůň s Opicí:

Tyto dvě mocné a dominantní osobnosti mají řadu společných obdivuhodných vlastností. Oba jsou podnikaví, rozhodní, osobití, snadno navazují styky, milují zábavu a legraci. Avšak poctivý Kůň má bazální nedůvěru vůči šejdířské Opici. Oba dva jsou sice rození tlachalové, ale během jejich konverzace vychází najevo, že přímý Kůň není ochoten tolerovat vyhýbavost opičí taktiky. V projevu Opice cítí intuitivně založený Kůň utajené myšlenky a věty, které Opice nechce vyslovit. To se ovšem dotýká jeho zásadovosti, považuje Opici za prospěchářku a v její přítomnosti zůstává ve střehu.

Kůň s Kohoutem:

Na první pohled to vypadá, že tito dva, kteří jsou oba společenští, upřímní a upovídaní, si budou báječně rozumět. Ale ve své podstatě stojí proti sobě. Kohout si nemůže odpustit kritiku toho bláhového tuláka, který se odmítá podílet na Fénixových plánech budování materiální základny, a který je z pohledu Kohouta líný, neorganizovaný a neschopný slevit ze svých tužeb a sestoupit na zem.

Kůň se Psem:

Tak toto je pro Koně jedno z nejharmoničtějších spojení v rámci dvanáctiletého cyklu. Protože je Kůň čestný, hledá si partnera s odpovídající povahou, partnera celistvého, loajálního, inteligentního a oddaného altruismu. Pes je přesně ten, kdo představy Koně o takovém partneru naplňuje. Rozumí mu, necítí se zaskočen nečekanými změnami plánu Koně a je jedním z mála těch, kteří dovedou mírnit jeho divoký temperament. Pro Koně navíc není problém být svému oddanému druhovi věrný. Tento vztah má předpoklady vytrvat po celý život.

Kůň s Kancem:

Tito dva jsou si sice podobní svým sklonem k požitkářství a benevolenci, ale jinak mají rozdílné povahy. Kůň je drzý a troufalý, Kanec spíš úslužný, nemá rád boj a těžko snáší Koňovy výbuchy temperamentu. Ale i když se ve vztahu necítí dobře, snaží se za každou cenu vztah udržet, protože má strach ze změny. Kůň tak bezděky projevuje své sobectví vůči šlechetnému kanci, jenž se logicky dostává do role mučedníka, který se Koni obětuje.