Volejte našemu koulaři
906 468 800

Kohout

 


Klíčová slova: pronikavý úsudek, bystrost, dobrý organizátor

Kohout odpovídá západnímu znamení Panny

Lunární kalendář Kohouta

1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Osobnost Kohouta

Kohout využívá svého pronikavého úsudku a bystré mysli k předvídání událostí a podle toho jedná. Proto je dobrým organizátorem, v horším případě intrikánem. Nikdy nemrhá časem ani penězi a pohrdá těmi, kteří tak činí. Jelikož je velmi vnímavý a pružný, z jakékoli situace, do které je uvržen, dochází jako vítěz.

Kohout je hrdý na to, jak usilovně pracuje a podřizuje se zákonům. Je to perfekcionista, kterému záleží na mínění druhých a touží být oceňován za to, že odvádí dobrou práci. Tato jeho pracovní etika vyhnaná do extrému z něj ovšem může učinit věčně nespokojeného a neustále kritizujícího pedanta. Kohout má ve zvyku stavět si laťku příliš vysoko a pak bývá rozčarován, když zjistí, že mu scházejí síly na její zdolání.

Smysl pro povinnost a pýcha jsou hlavními charakteristikami osoby narozené v roce Kohouta. Chce se zviditelnit a nesnáší být jednou z davu. I její styl mluvy a způsob komunikace se liší od ostatních. Kohoutovým cílem je lišit se a být jedinečný.

Kohout má v sobě něco majestátního či královského, ale občas se druhým jeví jako arogantní a domýšlivý. Rád se módně obléká, má cit pro barvu a střih a může se uplatnit jako garderobiér či aranžér.

Kohoutovo peří vždycky bije do očí a má přídech osobitosti. Díky svému vybranému vkusu se Kohout často chová odměřeně vůči těm, kteří se oblékat neumějí.

Tíhne-li Kohout ke spiritualitě, může rozvíjet své věštecké schopnosti. Nejvyšší manifestací kohoutovské osobnosti je vzácný Kohout, ztělesňující půvab a požehnání. A tak jako Kohout vzlétá z popela, aby začal znovu, tak osobnost typu Kohout dokáže překonat všechny těžkosti a vyzískat příležitosti pro nové začátky. Ale projít kohoutovskou proměnou vyžaduje pokoj myslí, klid a vyrovnanost, což nepatří k silným stránkám osobností, narozených v roce Kohouta. Naproti tomu světsky založený Kohout bývá posedlý hromaděním peněz a touhou po materiálním bohatství, čímž se vzdaluje ze své duchovní cesty.

Trpělivost a zdrženlivost nejsou Kohoutovi vlastní. Kohout vynáší ukvapené soudy, protože je velmi vnímavý, ale nemá dostatek trpělivosti s těmi, které považuje za slabé nebo líné. Kohoutovi se vyplatí, naučí-li se trochu přemáhat a zbaví-li se své nutkavé potřeby vládnout a mít vždycky ve všem pravdu. Dokud neprojdou tyto jeho touhy očistným ohněm transformace, zůstane arogantním, hnidopišským a povrchním.

Jako partner je Kohout loajálním druhem, který věří v monogamii, nezávisle na své sexuální orientaci, avšak má tendenci své milované stále kritizovat a napadat, takže je někdy zcela zapudí.

Kohout s Krysou:

Kohout bývá okouzlen krysím milostným koketováním a Krysa zase obdivuje Kohoutův jedinečný styl. Zpočátku se oba baví lehkým a povzbuzujícím vzájemným pošťuchováním, které ale brzy přeroste v bojovné soupeření. Po nějakém čase Kohout pojme nedůvěru vůči krysím půvabům a Krysa pozbude důvěry v Kohoutovu upřímnost. Oba se shodnou na tom, že se k sobě nehodí.

Kohout s Buvolem:

Buvol je výtečný partner pro Kohouta, protož je stálý, věrný a upřímný. Kohoutova pestrobarevnost oživuje buvolí formální způsob existence a oba se shodují v řadě hodnot a zájmů: oba rádi navazují přátelství, mají stejný vztah k práci a podobné názory týkající se rodinného života a výchovy dětí. V tomto vztahu Kohout zažívá štěstí i pocit bezpečí.

Kohout s Tygrem:

Tyto dvě osobnosti nevědí, jak se k sobě přiblížit, aniž by to mezi nimi jiskřilo napětím, a to na bázi i té nejprostší konverzace, Kohout rád zazáří, ale dominantní Tygr zastíní i toho nejjasnějšího Kohouta. A tak není divu, že se mezi nimi odehrává boj o moc. Kohout by si měl hledat partnera jinde.

Kohout se Zajícem:

Introvertní Zajíc je potenciálně nejhorším partnerem extrovertně založeného Kohouta. Zpočátku sice může být Zajíc uchvácen Kohoutovým způsobem oblékání a jeho nesmiřitelnými způsoby, ale později zjistí, že jeho kůže je příliš jemná na to, aby snášela nárazy kritiky a neúnosné požadavky Kohouta, který se pomocí sebezapření touží vyšplhat na vyšší úroveň životního standardu. Jsi-li Kohout, vyhni se svému protivníkovi Zajíci.

Kohout s Drakem:

Kohout nachází v Drakovi ideálního partnera. Společně tvoří dokonalý tým, v němž Kohout těží z dračích úspěchů. Čínské umění zobrazuje tyto dva v jin-jangové rovnováze, kde Kohout představuje zemi a Drak nebesa. Kohout s Drakem naleznou společně životní spokojenost, duševní rovnováhu a budou mít hojnost.

Kohout s Hadem:

Smyslně založený Had je vynikajícím partnerem Kohouta. Tito dva tvoří nádherně upravený a vkusně oblečený pár, za kterým se druzí otáčejí. Kohoutovi imponuje hadí hloubavost a společně dokáží profilozofovat celé hodiny. Oba stejně tvrdě pracují a jsou spořiví.

Kohout s Koněm:

Kohout se s Koněm rád producíruje, rád se s ním pobaví, vyjedou si společně někam a navážou spoustu kontaktů, ale jejich hodnoty s od sebe liší. Kůň nesnese, když mu někdo vnucuje řád, a Kohout je v tomto vztahu zraňován, takže se raději půjde poohlédnout po partnerovi, který se nebude bát závazků.

Kohout s Ovcí:

Kohouta upoutá umělecká nadání Ovce a bude si myslet, že nalezl skrytý talent, který stačí jen zformovat. Jenomže všechny Kohoutovy snahy se ukáží zbytečné, protože volnomyšlenkářská Ovce nesnáší práci a rychle ztrácí zájem. Kohout, který si naopak zakládá na své pracovitosti a zodpovědnosti, tím trpí. Ztratí respekt i trpělivost a začne Ovci kritizovat. V tomto svazku budou oba nešťastní.

Kohout s Opicí:

Kohoutovi imponuje opičí vynalézavost, sebedůvěra a sebejistota. Ale Opice nebude tolerovat Kohoutovy pokusy učinit z ní počestnou a pilnou osobu, jakou je on. Na to, aby spolu mohli tito dva něco vytvářet, jsou příliš rozdílné povahy. Kohout udělá dobře, když zapomene na své pobláznění z Opice a vydá se hledat důvěryhodnějšího partnera.

Kohout s Kohoutem:

Většina taoistických znamení se dobře páruje se stejným znamením, ovšem pro dva Kohouty to v žádném případě neplatí. Tihle dva by neustále bojovali o dominanci a o pozornost a zrcadlili by si navzájem jen to nejhorší, co v nich je. Snad by bylo možné přátelství mezi dvěma ženami-Kohouty, které by spojovalo to, že vytvoří komplot proti světu, ale i tak by mezi nimi vznikalo napětí.

Kohout se Psem:

Oba si sice váží upřímnosti, integrity a přesnosti, ale jinak mají jen málo společného. Pes se zdá Kohoutovi příliš tvrdohlavý a také není zrovna nadšený jeho pesimismem. Naproti tomu Pes nehodlá tolerovat Kohoutovu sebestřednost, ani se podřizovat jeho malicherným požadavkům.

Kohout s Kancem:

Ze svazku s vlídným Kancem Kohout mnoho získává. Kanec je nekonfliktní a toleruje Kohoutovy kritiky a stížnosti. Kohout zase vítá kančí spolehlivost a diplomacii. Kanec Kohouta respektuje a nechává se inspirovat jeho přičinlivostí. A ačkoli by Kohout měl rád vedle sebe nějakého výraznějšího partnera, udělá dobře, když s Kancem zůstane.