Volejte našemu koulaři
906 468 800

Kanec

 


Klíčová slova: mírumilovný, optimistický, citlivý

Kanec odpovídá západnímu znamení Štíra.

Lunární kalendář Kance:

1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Osobnost Kance

Kanec je upřímný a laskavý. Je od přirozenosti vlídný a nemá ráda konflikty a spory. Nepotřebuje skrývat své emoce a je velmi přátelská. Její optimismus, kapacita dávat a odpouštět téměř neznají mezí a on je vždy připraven být nápomocný tam, kde je ho zapotřebí. V tomto ohledu jde jeho nezištná obětavost vůči těm, které miluje, až za hranice sebeobětování. Kanec důvěřuje i těm, kteří jeho důvěry nejsou hodni.

Jeho niternou potřebou je postarat se o své bližní, zejména o blaho svých dětí, a zatímco se soustředí na vytvoření bezpečného a útulného domova, zapomíná na své vlastní potřeby. Je to ten typ osoby, která se vás bude snažit potěšit drobnými pozornostmi, aby vám dala najevo svou přízeň. Do svého nejužšího kruhu si však vpustí jen málokoho. Patříte-li k těm šťastlivcům, važte si toho, že je vám Kanec nakloněn.

Kanec je tvořivý, umělecky nadaný a má vybraný vkus. Velikou pozornost věnuje hygieně a svému zevnějšku. Navzdory všeobecnému mínění Kanec není prase. Kanec je pořádkumilovný a chodí vždy pěkně upravený a elegantně oblečený. Obvyklé je, že se zajímá o módu.

Kanec má hluboký smysl pro odpovědnost, jakmile se jednou vydá určitým směrem, většinou už z něj neodbočí. To platí pro všechna důležitá rozhodnutí v jeho životě, včetně povolání, které si zvolí, a to i v případě, že ho už mu už nepřináší to, co mu původně přinášelo. Kanec bývá svému povolání a svým cílům oddán. Často se mu dokonce podaří skloubit zaměstnání se svými koníčky. Kanec ve své podstatě vyznává taoistickou filosofii – v tom smyslu, že je přesvědčen o nutnosti vzdání se nebo odevzdání, aby nalezl pokoj mysli, jako to vyjadřuje čínské přísloví: Ustup o krok zpátky a uvidíš nesmírný oceán a nekonečné nebe.“ Proto také Kanec není soutěživý a je vždy připraven přijmout kompromis nebo dát druhému za pravdu.

Kanec je důvěřivý, až naivní a díky tomu se leckdy stává snadnou kořistí těch, kteří jsou přichystáni jeho lehkověrnosti zneužít. Je velmi citlivý a lehko se nechá dojmout pocity druhých. Měl by být ostražitější, co se týče podléhání kdejakému dojáku, a neměl by zbytečně hazardovat a riskovat svou kůži. To je ale těžké, když si někdy tak málo věří a touží po uznání a sebepotvrzení. Když Kanec nemůže dosáhnout svého cíle, stává se rozmrzelý a podléhá pesimismu. V tomto smyslu je až příliš perfekcionistický.

Obecnou vlastností Kance je jeho smyslnost a požitkářství, zejména co se týče dobrého jídla a stolování. Díky své schopnosti vnímat krásné, utrácí Kanec rád za luxus a nezajímá ho, že se v tomto ohledu chová neprakticky.

Kanec je nerad sám a aktivně se vydává hledat svou druhou polovičku. V této fázi je až trochu nenasytný. Jakmile však uzavře sňatek, udělá vše pro to, aby jeho manželství bylo trvalé a šťastné.

Kanec s Krysou:

Tito dva spolu vytvoří pevný svazek, protože Krysa rychle rozpozná, ž se v tomto případě jedná o solidního a důvěryhodného partnera a že z tohoto partnerství může hodně získat. Kanec zase uvítá atraktivního a družného společníka, který kolem sebe navíc shromažďuje široký okruh tvůrčích přátel. Musí se ale obrnit vůči nenadálým krysím výbuchům zlosti a kritiky, zvláště v otázkách materiálních záležitostí.

Kanec s Buvolem:

Buvol i Kanec se shodnou na svém postoji k práci – oba jsou pracovití a svědomití, i co se týče těch nejnáročnějších úkolů. Chovají se k sobě uctivě a srdečně, dobře se jim spolupracuje, ale mají rozdílný názor na život. Kanec je rozkošník, který si života a jeho darů náležitě užívá, zatímco konzervativní Buvol má rád své jistoty, nerad něco mění a pravděpodobně bude Kance za jeho požitkářství plísnit.

Kanec s Tygrem:

Kanec a Tygr spolu budou šťastní. Kanec má porozumění pro vznešené idealisticko-humanistické ideály Tygra a Tygr vítá stabilitu a integritu, kterou do vztahu vnáší Kanec. Tygr dává Kanci možnost vyniknout a za to si užívá slastných chvil v jeho potěšující blízkosti. Tito dva si vzájemně poskytují možnost radovat se ze života jeho darů.

Kanec se Zajícem:

Zajíc se výborně hodí ke Kanci, vzhledem k tomu, že s ním sdílí podobný postoj k životu a jeho darům. Oba dva jsou citliví, vnímaví a tvořiví a dovedou spolu komunikovat téměř na telepatické bázi. Kanec nabídne Zajíci vytouženou stabilitu a bezpečí a bude se těšit Zajícově uhlazenosti a půvabu. Společně nahlédnou do tajů a kouzel života.

Kanec s Drakem:

Kanec je oslněn dračím jasem, ale měl by vědět, že Drak má tendenci využívat kančí laskavosti a dobroty. Pokud ale v tomto vztahu oba stejnoměrně dávají a berou, Kanec bude obohacen o divoké dračí dobrodružství. Musejí si ale hlídat finance, protože oba jsou velcí rozhazovači.

Kanec s Hadem:

Jelikož Had stojí v kruhu dvanácti větví v opozici vůči Kanci, nedá se předpokládat, že by jejich vztah mohl být perspektivní. Jejich pohled na život a názory se od sebe dosti liší. Had Kance nikdy pořádně nepochopí, protože jeho bezelstnou upřímnost bude považovat za hloupost a naivitu. Kanec je svědomitý a Had si to bude vykládat jako neschopnost si s něčím poradit. Had si vedle sebe představuje někoho uhlazeného, a to Kanec není. Hadova kritika je jedovatá a pro Kance zraňující.

Kanec s Koněm:

Kanec s Koněm si spolu užijí hodně legrace a Kůň uvítá živou kančí povahu, ale Kanec může být trochu zděšen unáhleností a troufalostí Koně. Kůň je na citlivého Kance až příliš temperamentní a Kanec může v tomto vztahu postrádat rovnováhu. Kůň bere, Kanec dává, ale jeho vlastní potřeby jsou opomíjeny a možná zůstanou zcela nepovšimnuty.

Kanec s Ovcí:

Roztomilá Ovečka je pro Kance tím nejlepším partnerem. Oba jsou kreativní a umělecky založení, se smyslem pro krásu a vnitřní pokoj. Ovce se radostně připojí ke kančím smyslně erotickým dobrodružstvím a nechají svět, ať si válčí o moc a status – oni sami si budou žít ve svém vlastním světě, plném naplněných tužeb a splněných přání.

Kanec s Opicí:

Život po boku smyslného Kance, který nemá nijak přemrštěné požadavky a žije vcelku bezstarostně, se může Opici líbit. A Kanec, jakmile pocítí svěžest a kouzlo Opice, se do ní bláznivě zamiluje. Nabídne jí svou podporu a stane se jejím ochráncem. Chudák Kanec netuší, že v této šachové partii je Opice vždy o několik tahů vepředu.

Kanec s Kohoutem:

V tomto vztahu vyvstávají problémy vzhledem k odlišnému temperamentu Kance a Kohouta. Kanec je pohodář, který velkoryse odpouští druhým jejich pošetilost a zároveň se snaží vyhnout přímému střetu názorů. Kohout naproti tomu vyhledává konfrontaci,, je přímý, kritický a horkokrevný a snadno proniká do jádra problémů. To může Kanci přinést užitek, ale celkově se musí mít Kanec před Kohoutem na pozoru, protože Kohout si myslí, že Kanec bude tím, kdo dává, a on že toho využije ke svému prospěchu.

Kanec se Psem:

Pes je oddaným a loajálním společníkem Kance, ochraňuje ho a střeží a Kanec nabízí Psovi bezpečí a klid domova. Oba se vzájemně respektují, ačkoli Pes nemusí mít vždycky pochopení pro kančí náruživost. Kanec to ovšem Psovi vynahradí svou oddaností a porozuměním pro jeho idealistické a humanistické ideály.

Kanec s Kancem:

Dva Kanci se vzájemně dobře doplňují a rozumějí si. Mají obdobný vztah k materiálnímu světu a vzhledem k jejich společné vášni pro ty nejvybranější prožitky mohou prožívat svět jako jedny nekonečné bakchanálie. Ovšem pokud se chtějí duševně vyvíjet, udělají lépe, dají-li se dohromady s jiným zvířecím znamením. Při tomto životním stylu jim totiž hrozí nuda, stagnace a netečnost.