Volejte našemu koulaři
906 468 800

Had

 


Klíčová slova: moudrost, tajemství, smyslnost.

Had odpovídá západnímu znamení Býka.

Lunární kalendář Hada

1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Osobnost Hada

Hadí samička je okouzlující, talentovaná a tvořivá. Miluje navazování kontaktů, snadno si dělá přátele a je velmi sociálně založená. Čas od času se však dokáže chovat i chladně a odtažitě. Tato hadí osobnost v sobě ukrývá jistý šarm i tajemnost. Neotevře se jen tak kdekomu, ale pokud si vás pustí blíž k sobě, poznáte, že se jedná o citlivou, ohleduplnou a současně veselou osobu. Hadí samička se vyznačuje maximálním úsilím a odhodlaností získat věc, po které touží, nezávisle na všech okolnostech. Ale na rozdíl od Draka, pro něhož je charakteristické, že svých záměrů dosahuje cílenou vnější akcí, Had spěje ke svému cíli pomalu, s pomocí pečlivě propracovaných a do detailu propočítaných plánů. Hadí samička se nebojí riskovat a její neobyčejná myšlenková kapacita jí usnadňuje obracet věci ve svůj prospěch. Je dobrou znalkyní lidských povah a má velmi bystrý postřeh. Jen zřídka otevřeně vyjádří agresivitu, daleko typičtější pro ni je, že v klidu vyčkává, zatímco tajně kuje plány. Je neuvěřitelně trpělivá a dokáže vyčíhnout ten pravý okamžik pro uskutečnění svého záměru. Po důkladném zaměření na svůj terč pak reaguje hbitě a zřídkakdy mine cíl.

V pradávném taoistickém světě vystupuje Hadí samička jako symbol moudrosti. Ti, kteří se narodí pod její nadvládou, jsou obdarováni její vznešenou moudrostí a nezřídka vstupují do života s filosofickým a duchovním založením. Ve své přirozené hloubavosti se však musí mít na pozoru, aby se nenechávali unášet přílišnou zasněností a nestali se posléze rozmrzelými a nevrlými.

Hadí samička plýtvá talentem dobrého vkusu, což se projevuje ve způsobu jejího oblékání, v němž může uplatnit své kreativní umělecké nadání. Dokáže se uskromnit, nutí-li ji k tomu okolnosti, avšak rozhodně, pokud to lze, dá přednost lukrativnímu způsobu života v bohatství a přepychu.

Romantika i touha po rodinném životě nabývají u ní stejné důležitosti a obvykle proto uzavírá sňatek již v mladém věku. Všeobecně platí, že jak muž, tak žena Had, vynikají okouzlující přitažlivostí a jejich mysteriozní založení je činí ještě více neodolatelnými.

Tito rození filosofové a teologové ovšem nade vše milují, když se mohou stočit někde do klubíčka a tam se v klidu oddávat rozjímání. Po psychické stránce jsou velmi komplikovaní a jejich vnitřní život je neobyčejně bohatý a spletitý. Na rozdíl od Draka, který rád vyjadřuje majestátnost své osobnosti navenek, Had je niterně puzen nepřetržitě si klást otázky, analyzovat, pochybovat a přezkoumávat.

Hadí samička se musí držet na uzdě, co se týče její nadměrné hrdosti a tendence přimět všechny, aby bylo po jejím. Tato vlastnost ji činí nekompromisní a žárlivou ve vztazích, a až nemilosrdně bezohlednou, pokud se cítí ohrožena. Ačkoli ji můžeme skutečně nazvat mistryní v porozumění lidským duším, tato vlastnost z ní dokáže učinit velmi obávaného nepřítele.

Had s Krysou:

Zamilovaný Had si dobře rozumí s romanticky založenou Krysou, která mu poskytuje vytouženou lásku a oddanost. Dohromady mohou uspět ve finančních záležitostech, díky cílevědomé vychytralosti Krysy, která podněcuje a inspiruje Hada spějícího k úspěchu. Had se ovšem nesmí chovat vůči záletnické Kryse příliš majetnicky.

Had s Buvolem:

Společně sdílejí vzájemnou sympatii a porozumění. Moudrý Had rád přemýšlí a vede diskuse a Buvol zase rád naslouchá a učí se novým věcem. Had oceňuje buvolí přitakání a Buvol bývá okouzlen Hadím charakterem. Nejistý Had se může o Buvola opřít a spolehnout se na jeho věrnost. Uznávají společné hodnoty a dohromady fungují jako skvělí rodičové. Jejich hluboký vztah má předpoklady vytrvat po celý život.

Had s Tygrem:

Had obdivuje Tygrův fyzický zjev a Tygr bývá uchvácen okouzlujícím půvabem Hadí samičky (Tygr miluje lov). Ale Had se v zásadě k Tygrovi nehodí. Had si rád pokládá otázky a zvažuje co a jak, zatímco Tygr jedná impulsivně a přemýšlí až potom (pokud vůbec). Tygr svým nakažlivým elánem dovede mírnit Hadovu přepjatou citovost, problémy ale nastávají ve chvíli, kdy se Hadí samička stane příliš majetnickou a začne svobodomyslného Tygra omezovat.

Had se Zajícem:

Tito dva milovníci krásna si dobře rozumějí v otázkách uměleckých zájmů a estetična. Hadí samička se cítí příjemně v přítomnosti jemného Zajíce, který je navíc, podobně jako ona, inteligentní, kultivovaný, ušlechtilého a vybraného chování. Dohromady si mohou zařídit velmi krásný domov. Pokud se ale Zajíc nenarodil v hodině, které vládne nějaké silné zvířecí znamení, bude ho Had vždycky považovat za příliš slabého a nerozhodného, než aby jej bral vážně a respektoval ho jako rovnocenného partnera.

Had s Drakem:

Drak je pro Hada jedním z nejlepších partnerů. Hadí samička zjišťuje, že s Drakem je veselo, že je stejně složitý jako ona, rád kuje pikle a že jí zkrátka vzrušuje a imponuje jí. Tento impozantní pár dovede vydělat velké peníze a dosáhnout značných úspěchů. Obě tato mocná znamení se vyznačují též značným sexuálním apetitem a jeden druhého obdivují jako dynamického milence. Hadí samička ovšem nesmí Drakovi upírat jeho nárok na svobodu.

Had s Hadem:

Dva Hadi se navzájem dobře snášejí, jelikož jsou to oba umělci a filosofové, ale mohou na sebe začít žárlit a podezřívat se. Dá se též očekávat, že po určité době mezi nimi patrně vzplane boj o moc, protože jsou to velmi silné a vášnivé osobnosti. Pokud však naleznou vzájemné porozumění a nedovolí žárlivost a nedůvěře, aby jim rozbily vztah, mohou se spolu mít dobře.

Had s Koněm:

Zde se jedná o dva velmi rozdílné typy osobností. Hadí samička je introvertní intelektuál, zatímco Kůň je extrovertní dobrodruh. Had rád plánuje svou budoucnost a Kůň žije pro přítomný okamžik. Ve vztahu těch dvou to vypadá tak, že Had vyčítá Koni jeho nespolehlivost, nestálost a přílišné sobectví, že cele zasvětil svůj život svému Hadímu partnerovi. Hadí samička toho chce po divokém Koni, který má potíže s věrností, prostě moc.

Had s Ovcí:

Pronikavý Had má jen málo společného s ušlechtilou Ovcí – snad kromě společné lásky k umění. Hadí samička je odhodlána projít skrze všechny zdi, když míří ke svému cíli, zatímco mírumilovná ovce raději změní kurs, jakmile narazí na překážky. Had také ve své odhodlanosti nemíní snášet chvilkové umělecké rozmary Ovce a vnímá je jako příliš dotěrné a sentimentální. Ovce zase vidí Hada jako přílišně a zbytečně komplikovaného, neustále s něčím nespokojeného a neperspektivního pro jejich vztah.

Had s Opicí:

V inteligentní Opici nachází Had silného a důvěryhodného partnera a pod jejím vlivem ze sebe vydává to nejlepší, co v něm je. Vzájemně si dobře rozumí a sdílejí obdobné hodnoty. Tato dvojice má předpoklady dosáhnout spokojenosti, úspěchu i bohatství.

Had s Kohoutem:

Kohout pro Hada je vynikajícím partnerem. Oba jsou kreativní, inteligentní, pracovití a zajímají se o finanční otázky. Had si pouze musí zvyknout na Kohoutovy neustálé stížnosti a ceremonie. Avšak Kohout bude náležitě oceňovat Hadovu pružnost, ochotu naslouchat a řešit nastalé problémy. Tato dvojice dává základ solidnímu partnerství, které po čase sklízí odměny svého úsilí.

Had se Psem:

Ačkoli se tito dva rádi vídají, přece jen se v mnohém liší a v zásadě si neodpovídají. Had je vypočítavý, touží po moci a bohatství, zatímco nezištný Pes oceňuje spíše pravdu a spravedlnost. Hadí samička nařkne nejspíše Psa z nudné jednotvárnosti a nebude mít důvod usilovat o jeho přátelství. Pes naproti tomu bude Hadovi vyčítat marnivost a nepraktičnost a v partnerském vztahu se bude snažit jej přinutit, aby omezil svou touhu po svobodě.

Had s Kancem:

Jak by spolu moli vycházet Had, který žije hlubinami své složité mysli a starostlivý, přívětivý Kanec, jehož hlubiny děsí. Had nikdy nebude tak prosté, až naivní víry jako Kanec a v touze zbavit se té frustrace se bude pokoušet přetvořit Kance v osobu vybraného chování a vkusu. Tyto pokusy se ale nevydaří a Had sklidí jen zatrpklost a nevděk svého kančího druha. Ale Kanec přece není ničí hračka.