Volejte našemu koulaři
906 468 800

Drak

 


Klíčová slova: Síla, vášeň, cíl.

Drak odpovídá západnímu znamení Střelce.

Lunární kalendář Draka

1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Osobnost Draka

Během celé několikatisícileté čínské historie vystupoval Drak jako legendární a posvátné zvíře a byl ztotožňován a císařským majestátem. Tak například trůn, na kterém císař seděl, se nazýval Dračí trůn a oblek, který císař nosil na sobě, Dračí roucho.

Osoba, která se narodí v roce Draka, má požehnání bohů. V její karmě je silně zastoupena potřeba vést druhé a uspět. Proto také v roce Draka Čína výrazně mohutní. Dračí syn má přednost před dračí dcerou, protože se vydává do světa, překonává překážky, vítězí a vrací se obohatit svou rodinu. Dračí dcera je nežádoucí, protože žena-Drak není ochotna se dobrovolně podřídit konfuciánským „třem ženským ctnostem“, které po ní vyžadují, aby byla poslušna svého otce, manžela a v pozdějším věku i svého nejstaršího syna.

Spolčenost se někdy dračích žen obává, protože jsou velmi volnomyšlenkářské, bojují za rovnoprávnost a nebojí se stanout v čele.

Rovněž řadě mužů nahánějí dračí ženy strach, protože jsou to velmi silné osobnosti, které dovedou své vrstevníky doslova převálcovat.

Drak je statečný a plný života. Je to bojovník, který nesnadno přijímá porážku. Jeho extrémní touha po svobodě a nezávislosti potřebuje nalézt prostředí, které mu dovolí růst a vyjadřovat tvořivou stránku jeho osobnosti. Je vášnivý a přímý a nesnáší aroganci. Co se týče jeho emocionálního založení, bývá často výtečným milencem a jeho doutnající sexualita vábí množství nápadníků.

Drak je také velký snílek. Miluje dobrodružství a je přesvědčen, že je předurčen k tomu, aby byl úspěšný. Drak touží ohromit svět. Pokud se rozhodne realizovat své sny, není výšek, do kterých by se neodvážil. Pokud ale ustrne ve svém snění, může se stát netečným a jen pramálo se bude zajímat o vnější svět. Ať se jedná o muže nebo ženu Draka, u obou převládá tendence vstupovat do manželství až v pozdějším věku, pokud se vůbec k tomu rozhodnou. Důvodem je, že Drak se nerad vzdává svých snů a prožitků za hranicemi běžného světa a nerad přijímá omezení, které s sebou nese rodinný život.

Drak s Krysou:

Vzájemná důvěra, porozumění a empatie činí z této dvojice ideální pár na celý život. Drak má rád, když se mu věnuje pozornost a Krysa dychtí využít svého osobního kouzla, chvály a projevů uznání, aby se Drakovi vlichotila a získala jeho přízeň. Též krysí hospodárnost a způsob, jakým Krysa zachází s financemi, jsou Drakovi, který má tendenci promrhat celé jmění, nápomocny. Krysa je Drakovi loajálním druhem a dokáže jej bezvýhradně a oddaně následovat. Po sexuální stránce má tato kombinace předpoklady k tomu, aby spolu tito dva prožili skutečnou a vzrušující vášeň.

Drak s Buvolem:

Tyto dvě silné osobnosti spolu soupeří. Obě chtějí jít svou vlastní cestou a nehodlají ustoupit ze svého záměru. Rychlý a pohyblivý Drak je navíc pomalostí Buvola brzy znuděn. Stejně tak je nespokojen Buvol, který citlivě vnímá Drakovu kolísavost a nepředvídatelnost, a jeho pragmatická povaha se vzpírá pochlebovat dračímu majestátu, který neuznává. Existuje ale oblast, ve které se vzájemně respektují, a tou je sféra obchodu.

Drak s Tygrem:

Nebojácný Drak a odvážný Tygr sdílejí společnou lásku k cestování, pokrokovým idejím a žízeň po napětí. Oba dva si váží nezávislosti a svobody, takže ani jeden z nich se nestává dominantním vůči druhému. Pokud spolupracují, tvoří dobrý a vyrovnaný tým, horší je to, když spolu začnou soutěžit. Oba mají velké plány a sny, ale společně započaté projekty nechávají nedokončené a žádné velké dílo za sebou nezanechají.

Drak se Zajícem:

Zajíc se může zdát Drakovi přitažlivý, díky jeho nevtíravému šarmu a mírumilovné povaze. Zajíc se zase může vidět v dračím charismatu a síle. Pomůže Drakovi v jeho ambicích, podpoří ho v jeho kariéře a dopomůže k úspěchu. Zajíc ví to, co Drak neví, a totiž jaký zvolit účinný kompromis. Drak rád Zajíce ochraňuje a dělá mu dobře být tím silným, kdo Zajíce podpoří v jeho slabých chvílích. Avšak uvnitř touží po silnějším partnerovi a shledává Zajíce jako nerovného partnera.

Drak s Drakem:

Dva mocní Draci spolu mohou přenášet hory a podněcovat jeden druhého k ještě větším výkonům anebo odkrýt brány pekel svým zuřivým rivalstvím a touhou po totálním podmanění si druhého. Pokud si zvolí první variantu – podvolí se kompromisu a spojí své síly – mohou spolu prožít bohatý a vzrušující život. V heterosexuálním vztahu jsou si oba, muž a žena, rovní. Muž – Drak je zde ale nucen akceptovat fakt, že jeho žena mu nebude lichotit a podkuřovat. Ovšem nutno podotknout, že zásadní dynamiky nabere tato kombinace ve vztahu homosexuálním.

Drak s Hadem:

I v tomto případě se jedná o dvě silné osobnosti, které mohou spolčeným úsilím přijít k velkému bohatství a úspěchu. Navíc si oboustranně vyhovují po sexuální stránce, vzhledem k jejich mocnému sexuálnímu apetitu. Drak umožňuje Hadovi prožít zajímavý život a Had činí Draka více rozjímavým. Avšak potíž je v tom, že Drak je extrovert a Had introvert. Drak miluje svobodu a nezávislost a Had sklouzává do tendence Draka omezovat. Drak se za takových okolností začne dusit a zatrpkne.

Drak s Koněm:

Ačkoli se tito dva rovněž silní jedinci fyzicky přitahují, emocionálně jsou neslučitelní. Drak považuje Koně za příliš sobeckého a Kůň není ochoten věnovat Drakovi tolik pozornosti a podpory, kolik by si Drak přál. Nestálý temperament Koně Draka irituje, ale Kůň se odmítá podřídit Drakovu vedení a na veškeré jeho upřímné pokusy nastolit takovýto řád věcí reaguje zlostně.

Drak s Ovcí:

Vroucí mírumilovnost Ovce poskytuje předpoklady k tomu, aby našel Drak v Ovci zalíbení. Z tohoto partnerství mohou těžit oba. Drak má velké srdce a duchem obdařené Ovci rád pomáhá a Ovce je k Drakovi milá a laskavá. Tito dva se těší vzájemně ze své kreativity a společenského života. Ovce však bude muset trošku přidat, aby Drakovi stačila. Drak bude totiž vždycky vepředu.

Drak s Opicí:

Toto partnerství je pro Draka jedno z nejvýhodnějších, protože Opice, ačkoli je velmi podezíravá, Drakovi důvěřuje a obdivuje jeho vznešenost. Může se s ním sejít na poli inteligence, tvořivosti, síly a podnikavé aktivity. Opičí lstivost Draka podněcuje k ještě větším výkonům a pomáhá rozvíjet jeho sebejistotu. Jelikož jsou to silné osobnosti, jejich výměny názorů budou hlučné, ale krátké.

Drak s Kohoutem:

Spojení těchto dvou mýtických bytostí nese požehnání nebeských bohyní a bohů. Vzniká mezi nimi hluboká náklonnost a veliká vášeň. Drak s Kohoutem společně zazáří a mohou dobýt svět. Drak vnímá Kohoutovu kritičnost jeho nepřetržité stížnosti jako něco úžasně duchaplného a vidí v Kohoutovi jeho skrytý transformační potenciál. Věří, že Kohout s jeho pomocí a láskou překoná všechny překážky a vzlétne spolu s Drakem do nebes.

Drak se Psem:

Cynický pes není nikterak nadšen dračí majestátností. Drak si létá ve svých fantaziích a Pes se nerad odlepuje od země. Dračí jak je zpochybněn, jeho oheň sotva doutná a tvořivost je ta tam. Vyhni se svému protivníku Psu, jsi-li Drak.

Drak s Kancem:

Kanec pochlebuje Drakovi a má také proč. Toto partnerství mu může přinést mnohé výhody. Drak není v tomto svazku omezován, je o něj láskyplně pečováno a nikdo se s ním nehádá ani nemusí bojovat o moc. S Kancem si může užít příjemné časy. Ale pozor na finance – oba dva rádi utrácejí.