Volejte našemu koulaři
906 468 800

Energie a magie

 


Mnoho lidí se rádo bojí. To dává prostor mnoha subjektům k ovlivňování lidí. Strach je dobrý nástroj k udržení poslušnosti. Sám jsem se nikdy nebál, nebojím a doufám, že se bát nebudu. Proto bych rád popsal dosud mnou nezveřejněné poznatky, které by mohly mnohé nevyjasněné vysvětlit. Obecně tvrdím, že „tajemno“ je „něco zatím nevysvětleného“. A tvrdím, že vše jde vysvětlit a pojmenovat, i když třeba ne hned a ne vědeckými metodami. Přesvědčil jsem se, že nevysvětlených záhad zase tolik není a na základě toho píši i knihy o nevysvětlených záhadách v minulosti. Například v roce 1977 jsem napsal knihu Tak to nebylo, kde jsem mimo jiné vysvětlil smrt poválečného českého politika Jana Masaryka. Tehdy jsem napsal, že ve své vizi jsem viděl, jak pana Masaryka vyhodil z okna ruský generál, protože pan Masaryk odmítl dále (po válce) spolupracovat s KGB. To se v roce 2005 dokázalo po otevření archivů.

Dost záležitostí jsem vysvětlil a „dokázal“ v tzv. Rodinné konstelaci, což je metoda, díky které dokážu pojmenovat problém a částečně jej i vyřešit a napravit. Věštěním lze vysvětlit totéž, ale už ne problém přesvědčivě dokázat, natož napravit. Pro mnohé to nemusí být dostačující důkaz, ale já šel dál a zkoušel jsem určité situace v různých městech s různými skupinami lidí. A pokud se 3x ukázal stejný výsledek, stačilo mi to jako důkaz, že „na tom něco je“.

Pro mnoho lidí, kteří byli v nesnázích a problémech, bylo řešením odjet. Když odjedete z prostředí, ve kterém žijete, docílíte tím změny aspektů, které na vás působí v „domovském teritoriu“. To je známé z astrologie, na kterou moc nevěřím. Základy astrologie jsou totiž postaveny na aspektech, které jsou jinak, než se myslelo – to je již prokázáno vědeckými metodami. A je tu i další zásadní problém – nikdo nedokáže, jaký je rok, den a měsíc. Jediné, co je snad přesné, je čas. Jsou výjimky a tou je můj kamarád z dětství – astrolog Štěpán Alexa (www.stepanalexa.cz) (facebook-http://www.facebook.com/pages/Astrolog/12799789727252), který astrologii opravdu ovládá. Vyčte z obrázku horoskopu i budoucnost, ne jako většina astrologů jen aspekty ovlivňující člověka. Napsali jsme spolu i jednu knihu Co náš čeká a nemine, o budoucnosti Česka do r. 2000.

Tvrdím, že čas hraje největší roli ve všech událostech. Důvody, proč není jisté, zda je správný „astrologický“ rok, měsíc, den, je zakotven v minulosti. Tehdejší vládci si mohli změnu provést, jak chtěli. Nikdo neví, kdy se narodil Stalin, i on byl jedním z těch, kteří, kdyby mohli, změnili by rok, měsíc, den (a snad i čas), podle svého. Tehdy to už ale nešlo. Ale v dobách dávno minulých šlo vše. Dále k tomu mohu uvést i to, že když jsem dal „mému astrologovi“ nepravdivé údaje o mém narození a dal otázku, odpověděl dobře. To proto, že je dobrý vizionář. Další pokus dělali nedávno (2010) v USA, sestavili „univerzální horoskop“ konkrétním osobám. Ty ho posuzovaly a většina z nich tento horoskop posoudila „jako dobrý“.

V r. 2009 jsem měl problém ve vztahu s partnerkou a vyzkoušel jsem to, co jsem mnoha lidem s problémy doporučil – odjel do Indie. Tam jsem se setkal s jedním mnichem a on mi řekl, že nemohu mít Češku (Evropanku) za partnerku, že neunese sílu mé energie.  Že je pro mne vhodná jen Indka. Tato informace mne zneklidněla, protože jsem podobnou skutečnost už v minulosti mnohokrát zaznamenal.  Asi 3 měsíce po návratu z Indie jsem se účastnil seance, kde se pil čaj  Ayahuasca. Šel jsem na tuto seanci ze zvědavosti a pln očekávání, ale hlavně s přáním, aby se mi vysvětlily mé problémy ve vztahu, na kterém mi záleželo. Ví se, že nelze taková očekávání mít, protože nemůžeme ovlivnit, zda budeme mít vize a už vůbec ne jaké. Ale člověk, který mne pozval, mi řekl, že se mi vysvětlí vše, co vysvětlit potřebuji.  Známé přísloví praví, „že nikdo nemůže být sám sobě prorokem“, a proto jsem pozvání přijal.

Výsledek předčil má očekávání. Po cca hodině jsem měl pocit, že moje duše opustila moje tělo. Najednou bylo naprosté ticho, přestože v místnosti probíhal poměrně hlasitý rituál a hrála hlasitě hudba. Nic z toho jsem neslyšel. Začal jsem „létat“ v prostoru. Najednou jsem začal mít vize, stejné jako když věštím. Jakoby se promítal do mého podvědomí barevný film. Náhle mi vize „odskočila“ a viděl jsem, jak byl zabit John Lennon. Najednou jsem uviděl mojí dnes pětiletou dceru Julii a viděl jí jako dospělou, asi dvaadvacetiletou, jak je korunována při nějaké zvláštní události, mimochodem jsem byl upozorněn, že bude ovlivňovat svět a bude potřebovat umět 4 jazyky. Náhle jsem viděl dceru jako energii daleko před narozením, jak si mne vybrala 20-30 let předem jako budoucího otce s tím, že až se bude chtít narodit, mám jí najít nejdokonalejší matku. Tento „úkol“ jsem splnil a to nebylo vše. V té vizi mi dcera řekla, že si přeje, abychom já a její matka dceři byli k dispozici 75 let. Abych se toho věku dožil, byl jsem dcerou „naprogramován“, abych napsal tuto knihu, Jak se dožít 140 let, a nejen to, ale abych také přišel na to, jak léčit dnešní i budoucí nemoci. Abych se, kdybych náhodou onemocněl, mohl vyléčit a „plnil úkol“ – být dceři do jejích 75-80ti let k dispozici. Další část vize byla, že mám vymyslet amulety na ochranu. Matka mé dcery dostala úkol vybrat mi ten nejlepší a já matce zase ten nejlepší pro ni, aby se nám nikdy nic nestalo a mohli jsme „plnit úkoly“ dané dcerou. Dále se mi ukázal můj základní problém. Abych to vše vymyslel a napsal, byl mi „zakryt“ prostor kde mám cit (na soláru) jakýmsi talířem (abych neměl cit, protože ten by mi překážel v bádáních, kdybych měl „funkční rodinu“!!!). Ale protože jsem patrně to základní vynalezl, bylo mi umožněno vidět, jak mám pracovat a odpočívat, jak „prostor s citem“ mohu po práci odkrýt, abych jej mohl dávat a přijímat a neničil absencí citu dál svojí partnerku a děti.

Bylo mi řečeno, že musím umět rozlišit práci a odpočinek. To jsem dosud neuměl a nedělal. Dále se mi ukázala moje energie. To byl pro mne otřesný zážitek, vůbec nikdy jsem netušil, že něco takového existuje. Všude píši, že každá živá bytost je malá elektrárna a chemická továrna. Psal jsem mnohokrát, že průměrný člověk má energie cca 100 W. Ale já mám 1000, v mém domě a s mým amuletem až 1200 W. Silnější nikdy necítí, že svojí silou (nejen psychickou ale i touto) dusí všechny slabší jedince. Vše mi začalo zapadat „do mozaiky“ zatím nevysvětleného. Mnoho z toho, co píši, se ukázalo v konstelacích, ale přišlo mi to tak fantastické, až nereálné. O to více jsem byl touto informací od mnicha a šamana ohromen. Moje bývalá žena má cca 350W, když si vezme amulet ode mne, tak 450 W. Naše dcera měla ve čtyřech letech 350W, ale nyní, po problému mezi mnou a její matkou se posílila na 450 W a ukázalo se mi ve vizi, že cca v patnácti bude mít 1000 W a v dospělosti maximum – to je 1500 W. Např. prezidenti mají okolo 1000 W, špičkoví zpěváci 800 W, špičkoví sportovci 800 W, šamani 1000 W, atd. Úspěšní proto mohou být jen lidé silní a to více než cca 500 W. To mi vysvětlilo mnohé, např., proč dcera neposlouchá svojí matku, protože dcera je silnější a nemá z matky respekt! Nikdo silnější nemá respekt ze slabšího! Ani nikdo silnější netuší, že po slabším „šlape jako slon v porcelánu“. Proto jsem nerespektoval svoji slabší ženu. Ochraňoval jsem ji, miloval, ale nerespektoval a nedal jí prostor. Už nezbylo místo na její prostor, protože celý náš prostor byl zavalen mojí silnou energií. To mi vysvětlilo, proč mi nikdo nemohl nic předpovědět. To by dokázal jen silnější člověk, než jsem já. Dokázal to jen můj spolužák Štěpán Alexa. Najednou jsem si musel uvědomit svůj věk (63 let), který jsem si nikdy nepřipouštěl. Potěšili mne maséři v Indii, kterých jsem se ptal, jak si myslí, že mám staré tělo. Jejich odpověď byla, že cca 40 let. Musím ale podotknout, že na svém těle i duchu pracuji dlouho. Když byla revoluce v r. 89, bylo mi 43 let. Tehdy jsem si řekl, že se tímto okamžikem „omlazuji na 20 let“, abych byl schopen plně využít kapitalismu a možností, které skýtá svoboda a volnost. A také jsem se tak choval a chovám. Nikdy „nepůjdu do důchodu“ (jsem již v důchodovém věku rok) a budu pracovat a tvořit do smrti. Je to součást „mého programování se“.

Dále jsem viděl, jak moje žena si tuto situaci (že byla „vybrána“ bez citu na to, aby porodila dceru) uvědomila při početí. Od té doby se datují problémy v našem vztahu. Proto cítila moje tehdejší partnerka můj projev jako útok na svoji osobu. Tuto situaci jsem matce naší dcery popsal a omluvil se, pokud to tak cítila. Potvrdila, že ano. Problém je, že to tehdy neuměla popsat.

Najednou mi obraz zase „přelétl“ do místa bydliště věhlasného skladatele Karla Svobody a viděl jsem, proč se zastřelil. Uvědomil si svůj věk (71 let) a nechtěl zestárnout!  Musím říct, že cca týden po této seanci jsem o sebevraždě zastřelením uvažoval také a dokonce ze stejného důvodu! Asi „osud“ se postaral o to, že v tom okamžiku mi přišla od klienta sms, ve které mi projevil důvěru a ptal se, jak spáchat sebevraždu, aby se nezmrzačil!!

Nebudu popisovat další podrobnosti, kterých v mé vizi bylo mnoho.

Podobného účinku jako po vypití čaje Ayahuasca lze dosáhnout pomocí holotropního dýchání, jednodušeji a nejbezpečněji díky meditaci. Tu je třeba provádět vsedě, ve vzpřímené pozici, buď na meditační hudbu, nebo v tichu, tělo směrem na východ (může být v individuelních případech jinak). Soustředěním je třeba se uvést do nižší hladiny vědomí, uvolnit se a nic si nepředstavovat, nechat téct energii tělem.  A vize by se měly dostavit cca za dvacet minut. Ideální čas je 12.00, nebo v 0.00, zimního času. Zkouším to a jednou jsem to vyzkoušel i ve vaně, nechal jsem téci vodu ze sprchy na svojí hlavu. Vize se dostavily asi za 20 minut.

O woodo jsem psal, ale i tuto praktiku může úspěšně provést jen silnější člověk a takový, který woodoo udělá správně, což je jen zlomek lidí. Woodoo se proto bojí zbytečně mnoho lidí a chodí za mnou klienti, že je někdo „uhranul“, udělal woodoo, a podobně.  Při mých bádáních jsem přišel na to, že více než woodoo a podobnými praktikami, jsme poškozeni nerovnováhou rodinného systému a emocionálně poškozeni z dětství.

Jak se chránit proti podobným energiím jsem popsal, každý si může v testech v této knize najít způsob ochrany. Jak narovnat nerovnováhu v rodinném systému a jak se zbavit emocionálního poškození z dětství je popsáno v kapitole Rodinné konstelace.

Kdo chce vědět, jak je psychicky silný (průměr u mužů je 70%, u žen 90%), může si připravit 7 karet, každá bude znamenat 100%, jedna bude znamenat „Jinou možnost“ – že nejsme schopni to zjistit. Zamícháme a vyložíme jednu kartu a před mícháním musíme myslet na to, že chceme vědět, jak jsme psychicky silní. Maximum je 100%, minimum cca 50%.

Karty budou označeny čísly: 1. Jiná možnost, další 2. 50, 3. 60, 4. 70, 5. 80, 6. 90, 7. 100%.

Kdo má vykládací karty s čísly, může pro tento účel využít karty s čísly 5 (bude znamenat 50%, atd.) až 11, kdy č. 11 bude znamenat „Jinou možnost“.

Pokud chceme vědět, jak jsme energeticky silní, tak maximum je 1500 W, minimum je 100 W, maximum 1500 W. Vezmeme 16 karet, jedna bude znamenat „Jinou možnost (jako vždy a ve všech výkladech, které doporučuji), a další karty budou označeny čísly: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 W. Kdo má očíslovány vykládací karty, může využít pro tento účel karty s čísly 1 až 16, kdy č. 16) bude znamenat –„Jinou možnost“, č. 1 – 100 W, č. 15 – 1500W, atd. Vyjde-li „Jiná možnost“, znamená to, že nejsme schopni to zjistit, nebo není ten správný čas na věštění.